$type=grid$meta=0$readmmore=0$snippet=0$count=4$hide=mobile$show=home

$type=ticker$meta=0$readmore=0$snippet=0$columns=4$hide=mobile$show=home

8. MATAN-MATAN YANG POPULAR DI KALANGAN MADZHAB HANAFI


MATAN-MATAN YANG POPULAR DI KALANGAN MADZHAB HANAFI
1.      Mukhtashor Al Qodury, milik Imam Abul Husain Ahmad bin Muhammad Al Qodury Al Baghdady yang meninggal pada tahun 428 H. Kitab ini mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan ulama’ Hanafiyah, yang mana kitab ini mencakup seluruh cabang fiqih yang tidak  dicakup oleh kitab selainnya. Sebagaimana yang dijelaskan sendiri oleh pengarangnya.

Haaji Khalifah ketika memperbincangkan kitab ini beliau berkata : “Ia adalah kitab yang dari lafadznya mencakup seluruh madzhab,[1]ia adalah matan kokoh yang diperhitungkan, yang beredar dikalangan ulama’ terkemuka dan kemasyhurannya sudah cukup menyebar dan tidak butuh lagi  penjelasan.”[2]

Kitab ini mencakup dua belas ribu permasalahan, telah dinukil juga dari kalangan Hanafiyah bahwa mereka berkumpul menbacakan kitab ini pada hari Al Wabaa’.
Telah populer juga bahwa kitab ini adalah salah satu dari empat matan yang pertama kali dijadikan sandaran dalam madzhab Hanafi kalangan kontemporer. Adapun ketiga yang lainya adalah Al Wiqoyah, Al Kanzu, dan Al Mukhtar atau Majma’ul Bahroin. Jika dikatakan “tiga matan” maka yang dimaksud itu hanyalah Mukhtashor Al Qodury, Al Wiqoyah, dan Al Kanzu.

Abu Aly Asy Syasyi rahimahullah pernah berkata, “barangsiapa yang hafal matan ini, maka ia adalah orang yang paling hafal diantara kalangan kami, dan barangsiapa yang faham matan ini, maka ia adalah orang yang paling faham diantara kalangan kami.”
Dikarenakan urgennya kitab ini, para fuqoha’ Al Hanafiyah telah berusaha menggarap syarah, ringkasan dan juga nadhom dari kitab ini. Haaji Khalifah telah menyebutkan banyak nama dari para Ulama’ yang membuat syarah, ringkasan dan nadhom darinya.
2.      Bidayatul Mubtady :milik Imam Burhanuddin Abil Hasan Aly bin Abi Bakr Al Marghinaany, meninggal tahun 593 H
Sebab Ditulisnya : Beliau (Burhanuddin Abil Hasan) berkata, “Sempat terbetik di benakku ketika awal permulaan, untuk mengadakan kitab dalam bidang fikih yang di dalamnya mencakup seluruh hal, kecil bentuknya tapi besar dalam gambarannya (yang dicakup). Lalu ketika ada kecocokan seiring dengan berjalannya waktu, aku mendapatkan kitab “Muktashor Al Qodury” yang merupakan kitab yang paling bagus diantara kitab-kitab yang bagus dan mengagumkan. Lalu aku melihat bahwa para pembesar ketika itu berantusias dalam menghafal “Al Jami’ Ash Shoghir”, lalu aku berhasrat untuk menggabungkan keduanya. Dan aku tidak melebihkan padanya kecuali apa yang sangat dibutuhkan darinya dan aku namakan “Bidayatul Mubtady”. Dan telah aku pilih dalam pengurutan babnya juga bab dari “Al Jami’ Ash Soghir” mengikuti dari apa yang telah dipilih oleh Imam Muhammad bin Hasan.”
Dengan bantuan taufiq dari Allah beliau juga telah mensyarahnya dan beliau memberinya nama “Kifayatul Muntahy”, juga syarh lain yang bernama “Al Hidayah” yang didalamnya terkumpul padanya inti riwayat dan matan-matan diroyahnya. Para ulama’ menyebutkan bahwa dalam mensyarah “Bidayatul Mubtady” ke “Al Hidayah” dalam kurun waktu tiga belas tahun dan dalam keadaan berpuasa tanpa berbuka. Dan beliau berusaha agar puasanya tidak diketahui oleh siapapun, jika pembantunya datang dengan membawa makanan beliau berkata, “tinggalkan makanan itu dan beristirahatlah”, dan ketika ia beristirahat maka yang memakanya adalah salah satu muridnya atau yang selainnya.
3.      Al Mukhtar fie Furu’ Al Hanafiyah : milik Imam Abul Fadhl Majduddin Abdullah bin Mahmud Al Musily, wafat tahun 683 H.
Merupakan salah satu matan yang dijadikan sandaran dalam madzhab Hanafi kalangan akhir. Pengarangnya juga telah mensyarahnya dalam kitabnya “Al Ikhtiyar li Ta’lil Mukhtar”. Sebab penamannya (Mukhtar) karena memilih dari perkataan Imam agung Abu Hanifah rahimahullah.
4.      Kanzu Ad Daqo’iq : milik Imam Abul Barakat Hafidzuddin Abdullah bin Ahmad An Nasafy, wafat tahun 710 H.
Merupakan salah satu matan sandaran dalam madzhab Hanafi, para fuqoha’ telah mendalaminya baik dalam syarh maupun mempelajarinya. Matan ini merupakan ringkasan dari kitab “Al Wafi fie Al Furu’” yang beliau paparkan sendiri dalam kitabnya.
5.      Wiqoyatu Riwayah fie Masa-ili Al Hidayah : milik Imam Burhanu Syari’ah Mahmud bin Ahmad Shodrus Syari’ah Al Awwal Ubaidullah Al Mahbuby, wafat di Hudud tahun 673 H.
Kitab ini merupakan salah satu dari empat matan yang popular di kalangan madzhab Hanafi. Pengarang menulisnya sebagai ringkasan dari kitab Al Hidayah milik Imam Al Marghinany agar dihafal oleh cucunya, Ubaidillah bin Mas’ud, wafat tahun 745 atau 747 atau 750.
Para ulama’ memiliki perhatian yang amat besar dalam mensyarah kitab ini, Haaji Khalifah menyebutkan ada sekitar tiga puluhan pensyarah kitab “Al Wiqoyah” , yang mencakup syarh, ringkasan maupun nadhom.
6.      An Niqoyah disebut juga Mukhtashor Al Wiqoyah, milik Shodrus Syari’ah Ubaidillah bin Mas’ud, wafat tahun 745 atau 747 atau 750.
Kitab ini merupakan ringkasan paling inti, yang diringkas dari kitab “Al Wiqoyah” yang telah diringkas oleh kakeknya untuknya dari kitab “Al Hidayah”. Beliau mempersingkat dalam kitab ini inti dari kitab “Al Wiqoyah” yang mana ia adalah inti dari kitab “Al Hidayah”. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa An Niqoyah merupakan inti dari inti dalam fiqih Al Hanafiyah. Barangsiapa yang ingin menguasai Al Hidayah maka hendaknya menghafal Al Wiqoyah, dan barangsiapa yang tidak sempat maka hendaknya ia mempelajari An Niqoyah.
Para ulama Hanafiyah telah berkecimpung dalam pensyarahannya guna mengambil manfaat dari maqsud-maqsudnya dan juga menampakan faidah-faidahnya. Dan dari syarh yang terpenting adalah “Fathu Babul ‘Inayah bi Syarh Kitab An Niqoyah” milik Syaikh Aly Al Qary, wafat tahun 1014 H.
7.      Multaqol Abhur : milik Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Al Halaby, wafat tahun 956 H.
Penulisnya mengatakan sebab penulisannya : “Telah memintaku sebagian dari murid-muridku agar aku mengumpulkan suatu kitab bermanfaat yang mencakup masalah-masalah dalam kitab Al Qodury, Al Mukhtar, Al Kanzu dan Al Wiqoyah dengan penjelasan yang ringan dan mudah, maka aku penuhi permintaan itu ….”
Kitab ini kecil bentuknya, ringkas nadhomnya. Jika penulis menyebutkan lafadz “خلافا لهما”, atau “قالا”, atau “عندهما” tanpa disertai kata penghubung lainnya yang menunjukkan rujukan, maka yang dimaksud adalah dua orang yaitu Abu Yusuf dan Muhammad rahimahumallah. Akan tetapi jika disebutkan nama Muhammad bin Hasan kemudian disebutkan lafadz kata ganti dua orang seperti diatas, maka yang dimaksud adalah dua orang syaikh, Abu Hanifah dan Abu Yusuf rahimahumallah.
8.      Majma’ Al Bahrain wa Multaqo An Nahrain : milik Mudzfiruddin Ahmad bin Aly bin Tsa’lab yang lebih dikenal dengan nama Ibnu As Sa’aaty, wafat tahun 694 H.
Merupakan ringkasan yang penting karena penulisnya mengumpulkan didalamnya Mukhtashor Qodury dan Al Mandzhumah milik Abi Hafs Najmuddin Umar An Nasafy, wafat tahun 537 H. Disertai tambahan dan penertiban dalam babnya dan menjadi baiklah urutannya lalu dimasukkan dalam mukhtashornya ini. [1]Maksudnya, di kalangan madzhab Hanafi, jika disebutkan kata-kata “kitab” maka yang tertuju adalah kitab mukhtashor ini sebagaimana di kalungan ulama’ nahwu tertuju pada kitab Sibawaih.
[2] Kasfu Dzunun halaman 1631.

COMMENTS

Iklan Konten$show=post

loading...

[Artikel Menarik Lainnya]$hide=home

Nama

''1a,10,'Umdatul Ahkam,52,25 november,2,4 november,34,aa gym,15,aadc2,1,abu bakar ashidiq,1,aceh,14,Adab,8,ade armando,16,ade komaruddin,2,adik ahok,2,administrasi,5,adsense,3,advertorial,2,afrika,2,aher,2,ahmad baidhowi,1,ahmad dhani,1,ahmad zainuddin,1,ahok,271,ahok djarot,1,ahok illuminati,1,ahokers,2,akhlak,8,akmal sjafril,1,aksi bela islam iii,2,Al Hikmah,1,al quran palsu,1,al umm,1,al-quran,14,Alex Naddour,3,ali bin abi thalib,1,ali jaber,3,aliansi pemuda makassar,1,aliran sesat,3,allepo,1,am fatwa,1,amerika,9,amien rais,8,amir faishol fath,1,an najah,12,anis baswedan,1,anis dan sandiaga,1,anton medan,2,april,1,Aqidah,97,aqidah syiah,14,arab saudi,4,archandra,2,ariana grande,1,arief rahman,1,arifin ilham,2,arik banyadhu,3,artikel ilmiah,5,Artikel Ramadhan,7,australlia,3,bab thoharoh,1,bachtiar nasir,6,backmasking,1,badai pasir arab saudi,1,balaraja,1,band,1,bandung,3,bangka belitung,2,bangkalan,1,bangladesh,1,banjar,1,banjarmasjin,1,bank,1,banten,1,banyuwangi,1,bareskrim,2,bashar asad,5,bawaslu,1,beasiswa,27,beasiswa iain antasari,1,beasiswa kuwait,2,beasiswa tahfidz,1,beasiswa turki,1,bedah buku syiah,1,bekal dakwah,25,bekam,4,bekasi,3,berita,14,bid'ah,13,bima arya,1,bina qalam,1,biografi,2,bireun,1,Bisnis Online,3,bitung,1,blog tutorial,49,bmh,7,bmh jatim,2,bmh lumajang,3,bnn,1,bnpt,2,bogor,4,bom saudi,2,bpi,1,bpjs,4,brebes,1,britney spears,1,brunei,1,buddha,1,budha,3,bukit duri,2,buku,1,buku gratis,1,Buletin,35,bungkul,1,buni yani,6,burhan shodiq,1,bus pendemo,1,buya hamka,2,buya yahya,4,cadar,1,cakung,2,cangkul,8,car free day,1,cba,1,Ceramah,5,charlie hebdo,1,china,19,cholil nafis,1,cholil ridwan,1,cilacap,1,cina,5,cire,1,colil ridhwan,1,cut nyak din,3,dahnil anzar,1,darul hijrah,1,dasrul,6,Data Kesesatan Syi'ah,15,dauroh,1,debat bahasa arab internasional mesir,1,demo tolak ahok,40,demonstrasi,2,densus 88,4,depok,1,didin hafidhuddin,2,dimas kanjeng,2,din syamsuddin,3,djarot,2,do'a,1,donald frans,1,donald trump,11,Download,5,dprd,2,dr miftah el banjari,1,dr zakir naik,3,Dr. Adian Husaini,1,Dr. Ahmad Zain An-Najah,3,dr. aidh al qarni,3,dr. warsito,2,dzulhijjah,1,emilia renita,3,erdogan,7,Esra Panese,1,facebook,1,fadel muhammad,1,fadl zon,5,fahira idris,1,fahri hamzah,4,fakta,3,fans celtic,1,farid okbah,1,fatih seferagic,1,Featured,4,felix siauw,12,ferihana,1,filipina,1,film,2,Fiqih,144,fiqih dakwah,20,fiqih haji,8,fiqih ihram,2,fiqih jenazah,11,fiqih jihad,5,fiqih jual beli,3,fiqih madzhab imam syaf'i,1,fiqih nikah,8,fiqih puasa,2,fiqih qurban,2,firanda andirja,1,florida,1,foto,7,Foto-Foto kesesatan Syi'ah,4,fpi,9,freddy budiman,2,gafatar,1,gajah,1,gallery,1,gambar,3,game online,1,game pes,1,garut,5,gatot nurmantyo,4,gaza,7,gerhana matahari,1,gerindra,2,golkar,3,gontor,1,gp anshor,2,gresik,1,guru,13,gus manan,1,gus sholah,1,habib rizieq,10,hacker,1,Hadits,17,hadyu,2,hafidz quran,2,haiti,1,halal.ad,3,ham,2,hamdan zoelva,1,hari pancasila,1,Harits Abu Ulya,1,hartoyo,6,harvard,1,hary tanoesoedibjo,5,headline,90,hidayat nur wahid,2,hidayatullah,1,hikmah,8,hmi,12,hollywood,1,home,4,hukum seputar ta'ziyah,2,husain syahid,1,husni thamrin,1,hut ri 71,2,ibadah,5,ibnu khaldun,1,ibu saeni,15,ical,1,idc,1,ihw,1,iklan,1,ilc 8 november,1,illuminati,3,Ilmu Faroidh,20,ilyas karim,1,imam masjid al aqsa,2,imamah,5,imunisasi,1,india,4,indonesia,645,indramayu,1,info kajian,1,inggris,2,inspiratif,1,intermezo,1,internasional,199,ipw,1,irak,1,iran,6,irena handono,2,irlandia,2,Islamophobia,2,islandia,1,israel,10,istanbul,1,istiqlal,1,istri ahok,1,istri gus dur,1,jabar,2,jack ma,1,jakarta,20,jakut,1,jamaah tabligh,1,janet jackson,1,jatim,5,jawa barat,2,jawa timur,2,Jayawijaya,2,Jeffry Winters,1,jember,1,jepang,4,jerman,4,jihad,1,jihad internasional,5,jil,8,jilbab,5,jk,6,jokowi,93,jokowi dan ahok,2,jonru,1,Kabar Muslim Burma 2012,3,kalimantan,4,kammi,3,kampung rambutan,1,kanada,1,Kapolda,1,kapolri,2,kapry nanda,1,karawang,1,kashmir,1,kasih,1,keluarga,4,Kemendag,1,kenan nabil,1,kereta cepat,1,kesehatan,3,KH Ali Mustafa Ya'qub,1,KH Hasyim Muzadi,1,khairul anwar,1,Khutbah jum'at,6,Kiamat,3,king abdul aziz,1,king saudi university,2,kiriman pembaca,7,kisah,11,kisah hikmah,5,kisah para nabi,6,kivlan zen,5,kiwil,1,knrp,1,koko,1,kolombia,1,komnas ham,1,komnas perempuan,1,kompas,7,kompastv,2,komunis,17,kopi jessica,1,korea utara,1,kotamabagu,1,kpai,1,kpk,3,kpu,1,kristen,5,kristenisasi,9,kristologi,25,ktp,1,kuba,1,kuburan,1,kuliner,1,kurma iran,2,kutab al fatih,1,kyai nur,2,labuhbatu,1,Lain-lain,8,lalu heru rojak,1,lampung,2,Laurence Rossignol,1,lbh paham,1,lenteng agung,1,lgbt,19,liberal,1,Liberalisme,6,Lieus sungkharisma,1,lipia,2,lira,1,lomba,1,lomba tahfidz,1,lombok,1,london,1,luar batang,1,lucky hakim,1,Lucu,5,luhut,1,ma'ruf amin,1,mabuk,1,madina,2,madrasah,1,madura,3,magelang,2,mahfud md,2,Makalah Menarik,96,Makalah Thoharoh,35,makassar,5,make money blog,12,malang,1,malaysia,3,manado,1,mark zuckberg,1,maroko,1,marwah daud,1,masjid nabawi,2,mataram,1,media mainstream,5,megawati,9,menag,3,menakjubkan,7,mendagri,8,mengerikan,4,menhan,4,merdeka,4,mesir,3,metrotv,9,miras,5,mizanul muslim,6,mnctv,1,ms kaban,1,muallaf,23,muda mudi,1,mudik 2016,1,muhammad ali,3,muhammad taufik,1,muhammadiyah,20,muharram,1,muhasabah,66,mui,21,mukjizat,6,mulyono,1,munarman,4,musa,6,musik,3,muslim uyghur,1,muslimah,12,Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin,35,Mustholahul Hadits,1,Mustolahat Fil fiqh,30,myanmar,12,nabil,1,narkoba,3,nasi uduk babi,2,nasyiatul aisyiyah,1,natal,1,new york,4,nigeria,1,niken taradina,1,ntb,3,nu,10,nur tajib,1,nusairiyah,3,nusantara,2,nushairiyah,1,nushron wahid,26,oemar mita,14,oezil,1,olahraga,1,omran,2,opini,1,ozil,1,padang,2,Paham Sesat,22,pajak,1,pakistan,1,palestina,41,palu,1,pan,1,Panduan Ibadah Qurban,3,pangi syarwi chaniago,1,papua,2,pasar ikan,2,patani,1,pbnu,3,pdip,2,pekerja asing,1,Pemerintah Indonesia,11,pendeta cabul,2,pendeta vatikan,1,pendidikan,14,penemu muslim,1,pengungsi suriah,6,penjaringan,3,perda islam,2,pers,1,pesantren,1,pilkada dki jakarta,3,pki,89,pks,1,Pluralisme,5,pokemon,28,polisi,5,politik,1,ponorogo,1,pontianak,1,pp muhammadiyah,2,ppp,2,prabowo,1,prancis,3,probolinggo,1,Prof DR Abdul Hadi,3,profil,4,proxy war,3,puisi,1,punk,1,purbalingga,2,purworejo,1,pwnu,2,qishash,2,rachmawati,3,reklamasi,3,retorika dakwah,26,revenuehits,2,riau,1,ridwan kamil,4,rio haryanto,1,risma,2,Riyadh Badr Bajrey,4,rizal ramli,1,rohingya,7,rokok,3,ronaldo,1,rudal jokowi,1,ruhut,4,rumah tangga,4,rusia,1,Sahabat,4,sahabat nabi,1,said aqil,11,sains,1,salafy indonesia,4,salibis,1,salim a. fillah,1,samarinda,1,sambudi,5,sampang,1,sandiago uno,1,santoso,1,santri,1,sayidiman suryohadiprojo,1,sby,9,sd cilegon,1,Sejarah,18,sekjen pbb,1,sekte dan aliran,5,Sekularisme,6,selandia,1,sepak bola,1,Shahnaz Laghari,1,shalawat badar,8,shalawat nabi,18,shared2earn,1,sidoarjo,1,simposium anti pki,4,siroh,16,siyono,4,skotlandia,2,sma,1,soekarno,1,solo,2,spanyol,1,spbu,1,sragen,2,stand up comedy,1,stevanus,2,stiba makassar,1,sudan,1,sukabumi,2,sukmawati,1,sulawesi,2,sumbar,2,sumedang,1,sumsel,1,sumut,2,surabaya,3,suriah,32,susanto,1,swedia,1,syafii maarif,8,syaikh sudais,1,Syarh 'Umdatul Ahkam,42,Syarh Matan Thawiyah,20,syariat islam,3,syarifah salsabila,1,Syiah,195,syiah mencela nabi muhammad,6,syiah mencela sahabat,22,syiah menghina muawiyah,4,syiah mengkafirkan aisyah,6,syiah mengkafirkan asyariyah,4,syiah mengkafirkan sahabat,1,syiah suriah,1,syiah takfiri,1,syirik,7,syubhat pengagung kubur,2,Syubhat Sejarah Rosululloh SAW,9,Tabi'in,12,Tabi'ut Tabi'in,13,Tafsir,4,tafsir al maidah,1,tahukah?,4,takbir keliling,2,tanjungbalai,15,tawasul,4,Tax Amnesty,1,Tazkiyyatunnafs,24,tebet,2,tebingtinggi,1,teknologi,18,tema ceramah,20,tema dakwah,3,teman ahok,8,tempelate blog,6,tempo,1,tengger,3,Tengku Erry Nuradi,1,terbaru,1,tere liye,1,Terjemahan kitab Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin,35,terompet dari sampul al quran,4,teroris,8,teroris separatis,1,terorisme,1,terorisme medan,3,teuku nasrullah,2,teungku zulkarnain,7,thailand,2,thibun nabawi,1,timor leste,1,tionghoa,4,tiongkok,2,Tips,4,tki,1,tni,4,tni au keroyok jamaah masjid,3,Tsaqofah,6,tuban,1,tulisan,1,turki,11,tutorial,1,tvone,2,tvri,1,uea,1,ui,1,uighur,1,uim,2,uin,1,ulil,4,ullcok,1,Ulumul Quran,3,umroh gratis,1,unas,1,unesco,1,Unik,19,universitas islam madinah,3,universitas paramadina,1,unj,1,Ushulul Fiqh,1,ust. budi ashari,1,ust. zaitun rasmin,2,ust. zulkifli,2,vaksin palsu,1,valentine day,3,van dame,1,video,37,wacana,11,wahdah islamiyah,2,walisongo,1,wasilah,1,wawasan,34,wtc,3,yahudi,7,yaman,1,yogya,1,yogyakarta,5,yordania,1,yusril,1,yusuf al qardawi,1,yusuf mansur,2,yuyuk andriati,1,zaid royani,4,zakat,4,
ltr
item
Jurnalmuslim.com: 8. MATAN-MATAN YANG POPULAR DI KALANGAN MADZHAB HANAFI
8. MATAN-MATAN YANG POPULAR DI KALANGAN MADZHAB HANAFI
Jurnalmuslim.com
http://www.jurnalmuslim.com/2012/11/8-matan-matan-yang-popular-di-kalangan.html
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/2012/11/8-matan-matan-yang-popular-di-kalangan.html
true
3812561232547159440
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy