$type=grid$meta=0$readmmore=0$snippet=0$count=4$hide=mobile$show=home

$type=ticker$meta=0$readmore=0$snippet=0$columns=4$hide=mobile$show=home

Metode Imam Nawawi dalam menceritakan perkataan-perkataan dan penjelasan dari segi pengeluaran dan cara tarjih penjelasanya.


Metode Imam Nawawi dalam menceritakan perkataan-perkataan dan penjelasan dari segi pengeluaran dan cara tarjih penjelasanya.
(dalam madzhab syafi'i)
orang yang mentelaah karangan Imam Nawawi mengetahui bahwasanya beliau menamai pendapat-pendapat Imam Syafi’i dengan sebutan qoul, pendapat-pendapat sahabatnya dengan sebutan wujuh, dan perbedaan penganut madzhab dalam menyampaikan madzhab Syafi’i dengan sebutan thoriq.
Al aqwal adalah :  penisbatan pada Imam Syafi’i
Al awjah adalah :  pendapat-pendapat hasil istimbat para fuqoha' syafiiyah (pengikut syafii ) berdasarkan kaidah-kaidah dan ushul Imam Syafi’i.Dan terkadang mereka berijtihad tanpa memperhatikan  perkataan Imam Syafii. Oleh sebab itu tidak boleh menisbatka perkataan kepada Imam Syafi’i. Ini adalah pendapat yang pling benar menurut  Imam Nawawi.
At-thoriq adalah  : perbedaan   penganut madhab dalam menyampaikan madhab.
contoh : dalam  masalah ini ada dua perkataan atau sisi. Atau, tidak boleh mengatakan satu perkataan saja atau satu sisi saja. Terkadang penganut madzhab Syafi’i menggunkan dua sisi dalam dua tema atau sebaliknya.
Imam Nawawi telah menjelaskan sebab memutlakkan kata ( atthoriq ) atas (wujuh). Begitu pula sebaliknya. Lalu Imam Nawawi berkata : sesungguhnya mereka menggunkan ini. karena At-thoriq dan Al-wujuh  terhimpun  dari perkataan teman-taman.
Yang dimaksud dengan penyampaian sahabat-sahabat  yaitu sebagian mereka menetapkan dengan ketetapan dua perkataan dalam sebuah permasalahan dan menetapkan dengan ketetapan satu perkajaan saja dalam permasalahan lain.

Ma’ajim mustholahat fiqh  Madzhab Syafi’i.
1.      Kitab (Ghoribul Alfazd allati isti;maluha alfuqoha) karangan Syaikh muhammad bin Ahmad bin Al-Azhar Al-Harawi Abi Manshur wafat tahun 370 H.  Didilamnya terkumpul lafadz-lafadz yang dipakai  para fuqoha’ dalam satu jilid dan dijadikan sandaran dalam menafsirkan permasalahan berkenaan dengan bahasa yang berkaitan dengan fiqh.
2.      Kitab (Tahdzibul Asma’ wal Lughot) karangan Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarfun Annawawi wafat pada tahun 676H.
Imam Nawawi telah mengumpulkan dalam kitab Almushtholahat Alfiqhiyyah yang diperolah didalam  enam kitab mazhab Syafi’i.
      Mentadabburi apa yang dikatakan Imam An-Nawawi  pada Muqoddimah Kitab ini.
      Mukhtashor Abi Ibrohim Almazini, Almuhadzdzab, Attanbih, Alwashith, alwajiz, dan rhoudhoh adalah kitab yang saya ringkas dari kitab syarh Alwajiz karangan Imam abi Al qosim Ar-rofi’i.
3.      Kitab (Al-Mishbah Al-Munir fii ghoribi syarh Alkabir lirrofi’i) karangan Abi Al-Abbas, Ahmad bin ‘Ali alfayumi kemudian Alhamawi wafat tahun 770H.

Pengertian pendiri Madzhab
Pendiri madzhab al hanabilah yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Abu Abdillah Asy-Syaibani.
Lahir di Baghdad tahun 164 H, dan dididik disana, dalam rangka menuntut ilmu itu beliau mengembara kepada para ulama yang berada di Bilad islamiyyah, seperti Makkah al-Mukarromah, madinah al-Munawwaroh, Yaman dan lain sebagainya untuk mendalami ilmu hadist dan fiqh kepada tokoh-tokoh besar dimasanya.

Keilmuan dan pujian ulama kepada Imam Ahmad.
Keilmuan Imam Ahmad diperbincangkan orang-orang saat beliau masih hidup bahkan keilmuan hadist dan atsar tersebar sedangkan beliau masih muda. Beliau mengambil ilmu dari syaikh-syaikh dan teman-temannya pun mengakui kedudukanya.
Ahmad bin Said Ar-rozi berkata: “tidaklah aku melihat seseorang yang paling hafal hadist rasululloh, dan yang paling mengetahui ilmu fiqh yaitu Ahmad bin Hambal.”
Imam Syafi’i juga berkata ketika pergi ke Mesir menuju (Bagdad): "Setelah saya keluar dari Baghdad, tidak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji, lebih shaleh dan yang lebih berilmu daripada Ahmad bin Hambal”.
Ibrahim Al Harbi memujinya: “Saya melihat Abu Abdillah Ahmad bin Hambal seolah Allah gabungkan padanya ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan dari berbagai disiplin ilmu”.

Guru-guru Imam Ahmad bin hambal
Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada banyak ulama, jumlahnya lebih dari seratus ulama. Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Al-jauzi rahimahulloh dalam Kitab “Al-Munaqibul Imam Ahmad”  Namun, beliau mengambil dari mereka dari tingkatan yang berda-beda.
1.      Guru yang berpengaruh dalam ilmu hadist adalah Hasyaim bin Basyir alwaa
sithi wafat tahun 183H.
Saat umur beliau mencapai 16 tahun beliau mempelajari hadist dari syaikh hasyaim selama empat sampai lima tahun
2.      Guru yang perpengaruh dalam ilmu fiqih adalah imam syafi’i. 

Murid-murid beliau
Murid Imam Ahmad sangat banyak, ada yang mengambil hadis dan sebagian yang lain mengambil fiqh. Diantara yang masyhur adalah:
1.      Sholih bin Ahmad bin Hambal. Adalah anak pertama beliau. Seorang anak yang zuhud sebagaimana ayahnya, Sholih mempelajari ilmu hadist dan fiqh dari ayahnya. Kemudian menyampaikan pada masyarakat apa yang telah difatwakan ayahnya. Wafat tahun 266 H.
2.      Abdulloh bin Ahmad bin Hambal , merupakan adik dari Sholih bin Ahmad bin Hambal, dia khusus mempelajari ilmu hadis dari ayahnya.wafat tahun 290 H.
3.      Ahmad bin Muhammad bin Hani’ abu bakr al-Atsrom.
Meriwayatkan dari ahmad masalah-masalah fiqh dan banyak meriwayatkan darinya. Sebelum belajar kepada Imam Ahmad dia menyibukkah dirinya dengan ilmu hadist, takhrij hadist, dan ikhtilaf.maka ketika bersama Imam Ahmad meringkas ilmu-ilmu hadist. Seprti kesholihan ,kejuhudan dan kewaroan Imam Ahmad. Beliau wafat 260 H. Ibnu hajar menyebutkan tahun 261 H, dan pendapat lain pada tahun 273 H.
4.      Ibrohim bin Ishaq al-Harbi
5.      Ahmad bin Muhammad bin alHijaj Abu Bakr al-Marwazi.
Adalah sahabat yang paling dekat dengan Imam Ahmad dia yang memandikan jenazah Imam Ahmad. Beliau wafat 275H

Dalil dalil yang dipakai mazhab hanabilah
1.      Alquran
2.      Sunnah Nabawiyyah
3.      Perkataan sahabat
4.      Ijma’
5.      Qiyas
6.      Istishab
7.      Masholihul mursalah
8.      Saddu dzaroi

Negara Yang Tersebar Mazdhab Hambali
Imam Ahmad wafat tahun 241 H.  Dan madhabnya tersebar di beberapa tempat yaitu Bahgdad, Mesir, Palestina, dan Najd, namun pengikutnya sedikit sekali karena beberapa sebab sebagai berikut:
1.      Bahwasanya orang-orang hanabilah sangatlah berpegang teguh terhadap masalah furu’ dalam hal fiqh. itu dikarenakan fitnah dan tekanan yang ditimbulkan para pemimpin pada zaman itu.
2.      Bahwasanya para pengikut hanabiah tidak mendekati  para penguasa. Dan mereka tidak loyal terhadap penguasa, mereka tidak loyal terhadap para qodly, atau siapapun yang mempunyai kekuasaan. Mereka tidak mengikuti cara orang-orang yang bermadzhab hanafy, dan para sahabat imam Malik yang mendekat kepada para penguasa, dan tidak pula loyal kepada siapapun yang mempunyai kekuasaan dengan tujuan agar madzhab mereka mempunyai tempat di sisinya.
3.      Mereka sanagtlah fanatik dalam menentang masalah khalqul qur’an yang merebak di zaman imam Ahmad, dan sanagatlah merugi orang-orang yang menyelisihi perkataan imam Ahmad.
Dan inilah tiga sebab yang menjadikan pengikut madzhab hanabilah sedikit.

COMMENTS

Iklan Konten$show=post

loading...

[Artikel Menarik Lainnya]$hide=home

Nama

'Umdatul Ahkam,52,25 november,2,4 nove,1,4 november,52,aa gym,19,aadc2,1,Abdul Chair Ramadhan,1,abu bakar ashidiq,1,aceh,15,Adab,8,ade armando,22,ade komaruddin,2,adik ahok,2,administrasi,5,adsense,3,advertorial,2,afrika,2,aher,2,ahmad baidhowi,1,ahmad dhani,1,ahmad zainuddin,1,ahok,459,ahok djarot,3,ahok illuminati,1,ahokers,5,akhlak,8,akmal sjafril,1,aksi bela islam iii,2,Al Hikmah,1,al quran palsu,1,al umm,1,al washiliyah,1,al-quran,14,Alex Naddour,3,alfian tanjung,2,ali bin abi thalib,1,ali jaber,6,aliansi pemuda makassar,1,aliran sesat,3,allepo,1,alwi shihab,1,am fatwa,2,amerika,12,amien rais,12,amir faishol fath,1,amir hamzah,1,an najah,12,anis baswedan,2,anis dan sandiaga,1,anton medan,3,anton tabah,1,antv,3,april,1,Aqidah,97,aqidah syiah,14,arab saudi,6,archandra,3,ariana grande,1,arief rahman,1,arifin ilham,4,arik banyadhu,3,artikel ilmiah,5,Artikel Ramadhan,7,atmiwiloto,1,australlia,3,bab thoharoh,1,bachtiar nasir,13,backmasking,1,badai pasir arab saudi,1,balaraja,1,band,1,bandung,3,bangka belitung,2,bangkalan,1,bangladesh,1,banjar,1,banjarmasjin,1,bank,1,banten,2,banyuwangi,1,barcelona,1,bareskrim,3,bashar asad,5,bawaslu,1,bbc,1,beasiswa,27,beasiswa iain antasari,1,beasiswa kuwait,2,beasiswa tahfidz,1,beasiswa turki,1,bedah buku syiah,1,bekal dakwah,25,bekam,4,bekasi,3,berita,14,bid'ah,13,bima arya,1,bina qalam,1,biografi,2,bireun,1,Bisnis Online,3,bitung,1,blog tutorial,49,bmh,7,bmh jatim,2,bmh lumajang,3,bnn,1,bnpt,2,bogor,7,bom saudi,2,bpi,1,bpjs,8,brebes,1,britney spears,1,brunei,1,buddha,1,budha,4,bukit duri,4,buku,1,buku gratis,1,Buletin,35,bungkul,1,buni yani,7,burhan shodiq,1,bus pendemo,1,buya hamka,3,buya yahya,4,cadar,1,cakung,2,cangkul,9,car free day,1,cba,2,Ceramah,5,charlie hebdo,1,china,39,cholil nafis,1,cholil ridwan,2,cilacap,1,cina,12,colil ridhwan,1,cut nyak din,3,dahnil anzar,2,darul hijrah,1,dasrul,12,Data Kesesatan Syi'ah,15,dauroh,1,ddi,2,debat bahasa arab internasional mesir,1,dede,1,demo tolak ahok,74,demonstrasi,5,densus 88,4,depok,1,detik,3,didin hafidhuddin,2,dimas kanjeng,2,din syamsuddin,3,dina y sulaeman,2,djarot,2,do'a,1,donald frans,1,donald trump,11,Download,5,dprd,3,dr miftah el banjari,1,dr tiar,1,dr zakir naik,3,Dr. Adian Husaini,1,Dr. Ahmad Zain An-Najah,4,dr. aidh al qarni,3,dr. warsito,2,dream,1,dzan farid,1,dzulhijjah,1,emilia renita,3,erdogan,7,Esra Panese,1,event,1,facebook,1,fadel muhammad,1,fadl zon,8,fahira idris,2,fahri hamzah,6,fakta,3,fans celtic,1,farid okbah,1,fatih seferagic,1,Featured,4,felix siauw,16,ferdinand hutahean,1,ferihana,1,filipina,1,film,2,Fiqih,144,fiqih dakwah,20,fiqih haji,8,fiqih ihram,2,fiqih jenazah,11,fiqih jihad,5,fiqih jual beli,3,fiqih madzhab imam syaf'i,1,fiqih nikah,8,fiqih puasa,2,fiqih qurban,2,firanda andirja,1,florida,1,foto,7,Foto-Foto kesesatan Syi'ah,4,fpi,18,freddy budiman,2,gafatar,1,gajah,1,gallery,1,gambar,3,game online,1,game pes,1,garut,8,gatot nurmantyo,3,gaza,7,gerhana matahari,1,gerindra,4,Gilbert Lumoindong,1,globaltv,1,golkar,3,gontor,1,google,1,gp anshor,4,gresik,1,gubernur ntb,1,guru,13,gus manan,1,gus sholah,2,habib rizieq,23,hacker,1,Hadits,17,hadyu,2,hafidz quran,2,haiti,1,halal.ad,3,ham,3,hamdan zoelva,1,hari pancasila,1,Harits Abu Ulya,1,hartoyo,6,harvard,1,hary tanoesoedibjo,9,headline,90,hidayat nur wahid,3,hidayatullah,1,hikmah,8,hmi,14,hollywood,1,hukum seputar ta'ziyah,2,husain syahid,1,husni thamrin,1,hut ri 71,4,ibadah,5,ibnu khaldun,1,ibu saeni,15,ical,1,idc,1,ihw,1,ikhsan modjo,1,iklan,1,ilc 8 november,1,illuminati,3,Ilmu Faroidh,20,ilyas karim,2,imam masjid al aqsa,2,imamah,5,imunisasi,1,india,6,indonesia,721,indramayu,1,inews,1,info kajian,1,inggris,2,insan mokoginta,1,inspiratif,1,intermezo,1,internasional,205,ipb,1,ipw,1,irak,2,iran,6,irena handono,3,irlandia,2,Islamophobia,2,islandia,1,israel,15,istanbul,1,istiqlal,1,istri ahok,1,istri gus dur,1,jabar,2,jack ma,1,jakarta,25,jakut,1,jamaah tabligh,1,janet jackson,1,jas,1,jatim,5,jawa barat,2,jawa timur,3,Jayawijaya,2,Jeffry Winters,1,jember,1,jepang,4,jerman,4,jihad,1,jihad internasional,5,jil,10,jilbab,5,jk,14,jokowi,149,jokowi dan ahok,9,jonru,4,jpnn,1,Kabar Muslim Burma 2012,3,kalbar,1,kalimantan,6,kammi,3,kampung rambutan,1,kanada,1,Kapolda,1,kapolri,3,kapry nanda,1,karawang,1,kashmir,2,kasih,1,keluarga,4,Kemendag,1,kenan nabil,1,kereta cepat,1,kesehatan,3,KH Ali Mustafa Ya'qub,1,KH Hasyim Muzadi,4,kh. abdur rasyid,1,khairul anwar,1,Khutbah jum'at,6,Kiamat,3,king abdul aziz,1,king saudi university,2,kiriman pembaca,7,kisah,11,kisah hikmah,5,kisah para nabi,6,kivlan zen,6,kiwil,1,knrp,1,koko,1,kolombia,1,komnas ham,1,komnas perempuan,2,kompas,11,kompastv,3,komunis,19,koneksi,1,kopi jessica,3,korea utara,1,kotamabagu,1,kpai,1,kpk,5,kpu,1,kristen,14,kristenisasi,12,kristologi,25,ktp,1,kuba,1,kuburan,1,kuliner,1,kurma iran,2,kutab al fatih,1,kyai nur,2,labuhbatu,1,Lain-lain,8,lalu heru rojak,1,lampung,3,Laurence Rossignol,1,lbh paham,1,lenteng agung,1,lgbt,20,liberal,1,Liberalisme,6,Lieus sungkharisma,1,lipia,2,lira,1,lomba,1,lomba tahfidz,1,lombok,1,london,1,luar batang,1,lucky hakim,1,Lucu,6,luhut,1,lukman hakim,1,luthfi bashori,1,ma'ruf amin,1,mabuk,1,madina,2,madrasah,1,madura,5,magelang,2,mahfud md,2,Makalah Menarik,96,Makalah Thoharoh,35,makassar,5,make money blog,12,malang,1,malaysia,4,maluku,2,manado,3,mark zuckberg,1,maroko,1,marwah daud,1,marzukie alie,1,masjid nabawi,2,mataram,1,medan,1,media mainstream,23,megawati,13,menag,7,menakjubkan,7,mendagri,8,mengerikan,4,menhan,4,merdeka,5,mesir,4,metrotv,19,minahasa,1,miras,5,mizanul muslim,6,mnctv,2,mpr,1,ms kaban,1,muallaf,27,muda mudi,1,mudik 2016,1,muhammad ali,3,muhammad taufik,1,muhammadiyah,24,muharram,1,muhasabah,71,mui,34,mukidi,1,mukjizat,6,mulyono,1,munarman,5,musa,6,musik,3,muslim uyghur,1,muslimah,12,Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin,35,Mustholahul Hadits,1,Mustolahat Fil fiqh,30,myanmar,17,nabil,1,narkoba,3,nasi uduk babi,2,nasyiatul aisyiyah,1,natal,1,new york,7,nigeria,1,niken taradina,1,ntb,4,nu,16,nur tajib,1,nusairiyah,3,nusantara,2,nushairiyah,1,nushron wahid,56,oemar mita,14,oezil,1,olahraga,1,omran,4,opini,1,ozil,1,padang,2,Paham Sesat,22,pajak,2,pakistan,1,palestina,44,palu,1,pamekasan,1,pan,1,Panduan Ibadah Qurban,3,pangeran harry,1,pangi syarwi chaniago,1,papua,2,paris,1,pasar ikan,2,patani,2,pbnu,3,pdip,2,pekerja asing,1,Pemerintah Indonesia,11,pendeta cabul,3,pendeta vatikan,1,pendidikan,15,penemu muslim,1,pengungsi suriah,6,penjaringan,3,penyerangan polisi tangerang,1,perda islam,2,pers,1,persis,1,pesantren,1,petisi,1,pilkada dki jakarta,5,pki,100,pks,1,Pluralisme,5,pokemon,28,polisi,7,politik,1,ponorogo,1,pontianak,1,poso,1,pp muhammadiyah,2,ppp,3,prabowo,1,prancis,3,probolinggo,1,Prof DR Abdul Hadi,3,profil,4,proxy war,3,psq,1,puisi,1,punk,1,purbalingga,2,purworejo,1,pushami,1,pwnu,3,qishash,2,quraish shihab,1,rachmawati,4,rawajati,1,rcti,1,reklamasi,4,retorika dakwah,26,revenuehits,2,Rezim Penguasa,1,riau,3,ridwan kamil,4,rifkoh abriani,1,rio haryanto,1,risma,4,Riyadh Badr Bajrey,4,rizal ramli,2,robithoh alam islami,1,rohingya,15,rokok,3,ronaldo,1,rudal jokowi,1,ruhut,6,rumah tangga,4,rusia,1,Sahabat,4,sahabat nabi,1,said aqil,17,sains,1,salafy indonesia,4,salib mampang,3,salibis,1,salim a. fillah,1,samarinda,1,sambudi,5,sampang,1,sandiago uno,1,santoso,1,santri,2,sayidiman suryohadiprojo,1,sby,10,sd cilegon,1,Sejarah,18,sekjen pbb,1,sekte dan aliran,5,Sekularisme,6,selandia,1,sepak bola,1,Shahnaz Laghari,1,shalawat badar,8,shalawat nabi,18,shared2earn,1,sidoarjo,1,simposium anti pki,4,siroh,16,siyono,4,skotlandia,2,Slank,1,sma,1,soekarno,1,solo,4,spanyol,1,spbu,1,sragen,2,stand up comedy,1,stevanus,2,stiba makassar,1,subang,1,sudan,1,sukabumi,2,sukmawati,1,sulawesi,2,sulteng,1,sumbar,2,sumedang,1,sumsel,1,sumut,2,surabaya,3,suriah,36,surya prabowo,1,susanto,1,swedia,1,syafii maarif,11,syaikh sudais,1,Syarh 'Umdatul Ahkam,42,Syarh Matan Thawiyah,20,syariat islam,3,syarifah salsabila,1,Syiah,197,syiah mencela nabi muhammad,6,syiah mencela sahabat,22,syiah menghina muawiyah,4,syiah mengkafirkan aisyah,6,syiah mengkafirkan asyariyah,4,syiah mengkafirkan sahabat,1,syiah suriah,1,syiah takfiri,1,syirik,7,syubhat pengagung kubur,2,Syubhat Sejarah Rosululloh SAW,9,Tabi'in,12,Tabi'ut Tabi'in,13,Tafsir,4,tafsir al maidah,1,tahukah?,4,takbir keliling,2,tangerang,1,tanjungbalai,15,tawasul,4,Tax Amnesty,1,Tazkiyyatunnafs,24,tebet,2,tebingtinggi,1,teknologi,19,tema ceramah,20,tema dakwah,3,teman ahok,17,tempelate blog,6,tempo,3,tengger,3,Tengku Erry Nuradi,1,terbaru,1,tere liye,1,Terjemahan kitab Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin,35,terompet dari sampul al quran,4,teroris,8,teroris separatis,1,terorisme,4,terorisme medan,7,teuku nasrullah,2,teungku zulkarnain,14,thailand,3,thibun nabawi,1,timor leste,1,tionghoa,5,tiongkok,2,Tips,4,tki,1,tni,7,tni au keroyok jamaah masjid,10,trans7,1,Tsaqofah,6,tuban,1,tulisan,1,turki,11,tutorial,1,tvone,2,tvri,1,uea,1,ui,1,uighur,2,uika bogor,1,uim,2,uin,1,ulil,7,ullcok,1,Ulumul Quran,3,umroh gratis,1,unas,1,unesco,1,Unik,19,universitas islam madinah,3,universitas paramadina,1,unj,2,Ushulul Fiqh,1,ust. budi ashari,1,ust. zaitun rasmin,4,ust. zulkifli,2,vaksin palsu,1,valentine day,3,van dame,1,video,50,vietnam,1,wacana,15,wahdah islamiyah,2,walisongo,1,wasilah,1,wawasan,38,wtc,3,yahudi,11,yaman,1,yogya,1,yogyakarta,7,yordania,1,yusril,2,yusuf al qardawi,1,yusuf mansur,3,yuyuk andriati,1,zaid royani,4,zakat,4,zulkifli hasan,1,
ltr
item
Jurnalmuslim.com: Metode Imam Nawawi dalam menceritakan perkataan-perkataan dan penjelasan dari segi pengeluaran dan cara tarjih penjelasanya.
Metode Imam Nawawi dalam menceritakan perkataan-perkataan dan penjelasan dari segi pengeluaran dan cara tarjih penjelasanya.
Jurnalmuslim.com
http://www.jurnalmuslim.com/2012/04/metode-imam-nawawi-dalam-menceritakan.html
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/2012/04/metode-imam-nawawi-dalam-menceritakan.html
true
3812561232547159440
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy