Bentuk-Bentuk Shalawat Dan Salam Kepada Nabi yang diajarkan oleh beliau

Bentuk-Bentuk Shalawat Dan Salam Kepada Nabi r Yang Diajarkan Oleh Beliau r . Perintah untuk bershalawat kepada Rosulullah r memang perin...

Bentuk-Bentuk Shalawat Dan Salam Kepada Nabi r Yang Diajarkan Oleh Beliau r.

Perintah untuk bershalawat kepada Rosulullah r memang perintah yang tegas dan jelas. Dan tidak ada kaitannya dengan selamat atau tidaknya yang kita do’akan. Sebab Allah U telah menjadikan Rosulullah r sebagai orang pertama yang akan membuka pintu surga. Selain itu beliau adalah orang yang ma’shum atas izin Allah, yaitu orang yang tidak punya dosa seumur hidupnya. Maka bershalawat kepadanya adalah kewajiban umat islam, bukan karena beliau tidak selamat, melainkan ucapan ibadah dan berdampak kepada pahala bagi yang membacanya.
Oleh karena shalawat merupakan syari’at Allah, maka Rosulullah r telah mengajarkan bagaimana cara bershalawat yang benar dan sesuai dengan tuntunan syari’at. Sehingga umat islam tidak membuat sendiri lafadz shalawat yang kadang kala justru menyimpang kepada hal yang bid’ah dan bahkan menjerumus kepada kesyirikan. Shalawat merupakan syari’at, maka lafadznya pun harus menurut tuntunan syari’at.

Berikut berbagai jenis lafadz shalawat yang diajarkan oleh Rosulullah r, yang disarikan dari hadits-hadits beliau:
1.      Amru bin Salim mengatakan telah mengabarkan kepadaku Abu Humaid As-Sa’idi t bahwasanya para sahabat berkata wahai Rosulullah bagaimana kami bersholawat kepadamu? Maka beliau pun bersabda:
اَللَّهُمَّ صّلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

"Ya Allah berikanlah sholawat dan salam kepada Muhammad, istri-istrinya, dan keturunannya sebagaimana Engkau berikan shalawat kepada keluarga Ibrohim, dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad, istri-istrinya dan keturunannya sebagaimana Engkau berikan keberkahan kepada keluarga Ibrohim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah." [HR.Bukhori no.3189,5999. Abu Daud no.981, An-Nasa’I no,1293. Ahmad 23998. Malik 572]

2.      Abdurrohman bin Abi Laila  mengatakan aku telah bertemu dengan Ka’ab bin Ujroh t lalu dia berkata maukah kamu saya beri sebuah petunjuk yang saya dengar dari Rosulullah r, maka aku mengatakan tentu, tunjukkan ia kepadaku maka dia berkata kami telah bertanya kepada Rosulullah r, ya Rosulullah bagaimana kami bersholawat kepada kalian ahlu bait sesungguhnya Allah telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami bersalam kepada kalian. Beliau bersabda: ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صّلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى ُمحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

"Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan sholawat kepada Ibrohim dan keluarga Ibrohim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Ya Allah berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada Ibrohim dan keluarga Ibrohim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah." [HR.Bukhori no.3190]

3.      Dari Ka’ab bin Ujroh t dikatakan darinya ya Rosulullah sesungguhnya salam kepadamu telah kami ketahui, maka bagaimana kami bersholawat kepadamu. Beliau bersabda: ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

“Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan sholawat kepada keluarga Ibrohim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Ya Allah berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada keluarga Ibrohim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.” [HR.Bukhori no.5996, Muslim no.66, an-Nasa’I no.1286, Ahmad no.18595]

4.      Abu Sa’id al-Khudri t menuturkan kami berkata:  Ya Rosulullah ini adalah salam kepadamu, maka bagaimana kami bersholawat kepadamu? Beliau bersabda: ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ

“Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad hamba-Mu dan rosul-Mu sebagaimana Engkau telah memberikan sholawat kepada keluarga Ibrohim dan vberilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada keluarga Ibrohim.” [HR.Bukhori no.4520]

5.      Abu Sa’id al-Khudri t mengatakan kami berkata: Wahai Rasulullah ini adalah salam kepadamu, maka bagaimanakah shalawat kepadamu? Beliau bersabda: ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ

“Ya Allah berikanlah sholawat keppada Muhammad hamba-Mu dan Rasul-Mu sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada Ibrohim dan berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada Ibrohim dan keluarga Ibrohim.” [HR.Bukhori no.5997]

6.      Dari Abu Mas’ud al-Anshori t berkata Rosulullah r datang menemui kami, sedang kami berada di majlis Sa’ad bin Ubadah t, maka Basyir bin Sa’ad t berkata kepada Beliau sesungguhnya Allah telah memerintahkan kami untuk bersholawat kepadau wahai Rosulullah? Maka Rosulpun terdiam sehingga kamu mengira Beliau tidak merasa ditanya, kemudian Beliau bersabda ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

 “Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan sholawat kepada keluarga Ibrohim dan berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada keluarga Ibrohim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah di seluruh alam.”  [HR.Muslim no.65, an-Nasa’I no.1284]

7.      Amr bin Sulaim menuturkan telah mengabarkan kepadaku Abu Humaid As-Sa’idi t  bahwasanya mereka bertanya wahai Rasulullah bagaimana kami bershalawat kepadamu? Beliau bersabda ucapkanlah:
قُوْلُوْا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهَيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

“Ya Allah berikanlah sholawat dan salam kepada Muhammad, istri-istrinya, dan keturunannya sebagaimana Engkau berikan shalawat kepada keluarga Ibrohim, dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad, istri-istrinya dan keturunannya sebagaimana Engkau berikan keberkahan kepada keluarga Ibrohim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.”  [HR.Muslim no.69]

8.      Dari Ka’ab bin Ujroh t mengatakan kami berkata:  Wahai Rosulullah engkau telah menyuruh kami untuk bersholawat dan bersalam kepadamu, sungguh kami telah mengetahui cara bersalam kepadamu maka bagaimana kami bersholawat kepadamu? Beliau bersabda ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

  “Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan sholawat kepada Ibrohim dan keluarga Ibrohim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Ya Allah berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada Ibrohim dan keluarga Ibrohim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.”[1]

9.      Dari Abu Hurairoh t Rosulullah r bersabda siapa yang ingin timbangannya disempurnakan, apabila bersholawat kepada kami ahlu bait maka hendaklah dia mengucapkan:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتُ المؤمنين و ذرّيته و أهل بيته كما صلّيت على آل إبراهيم إنّك حميد مجيد

“Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammaad, istri-istrinya ummahatul mulminin, keturunannya, dan ahlu baitnya sebagaimana Engkau telah memberikan sholawat kepada keluarga Ibrohim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.”[2]

10.  Dari Ka’ab bin Ujroh t menuturkan kami telah berkata kepada wahai Rosulullah ini adalah salam keadamu yang telah kami ketahui maka bagaimanakah kami bersholawat kepadamu? Beliau bersabda ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْد

“Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan sholawat kepada keluarga Ibrohim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Ya Allah berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada keluarga Ibrohim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.” [HR.Tirmidzi no.485][3]

11.  Dari Abu Mas’ud al-Ahshori t berkata Rosulullah r datang menemui kami, sedang kami berasa si majlis Sa’ad bin Ubadah t, maka Basyir bin Sa’ad t berkata kepada Beliau sesungguhnya Allah U telah memerintahkan kami untuk bersholawat kepadamu, maka Rosulullah r pun terdiam sehingga kami mengira beliau tidak merasa ditanya, kemudian Beliau bersabda ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

“Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan sholawat kepada Ibrohim dan keluarga Ibrohim dan berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada keluarga Ibrohim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah di seluruh alam.” [HR.Tirmidzi no.3526][4]

12.  Dari Abu Mas’ud t dikatakan kepada Rosulullah r kami telah diperintahkan untuk bersholawat dan bersalam kepadamu, adapun salam kami telah mengetahuinya, maka bagaimanakah kami bersholawat kepadamu? Beliau bersabda katakanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ 
“Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan sholawat kepada keluarga Ibrohim. Ya Allah gerilah keberkahan kepada Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada keluarga Ibrohim.” [HR.An-Nasa’i no.1285][5]

13.  Dari Ka’ab bin Ujroh t mengatakan kemi berkata: Wahai Rosulullah kami telah mengetahui salam kepadamu,  maka bagaimana kami bersholawat kepadamu? Beliau bersabda ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ  إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

“Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan sholawat kepada Ibrohim dan keluarga Ibrohim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah dan berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada Ibrohim dan keluarga Ibrohim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lahi Maha Pemurah.” [HR.An-Nasa’I no.1287,1289 Ahmad no.18623]

14.  Dari Musa bin Tholhah menuturkan aku bertanya kepada Zaid bin Khorijah t berkata aku bertanya kepada Rosulullah r, maka Beliau bersabda bersholawatlah kepadaku dan bersungguh-sungguh dalam berdo’a dan ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
  
“Ya Allah berilah solawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad.[6]
15.  Dari Abu Sa’id Al-Khudri t berkata kami berkata: Wahai Rosulullah sungguh kami telah mengetahui salam kepadamu, maka bagaimanakah kami bersholawat kepadamu? Beliau bersabda: ucapkanlah:
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

“Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad hamba-Mu dan rosul-Mu sebagaimana Engkau telah memberikan sholawat kepada Ibrohim dan beilah keberkahan kepada Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada Ibrohim.”[7]

16.  Dari Abu Sa’id Al-khudri t berkata kami berkata wahai Rosulullah sungguh kami telah mengetahui salam kepadamu, maka bagaimanakah kami bershalawat kepadamu? Beliau bersabda: ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ

“Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad hamba-Mu dan rosul-Mu sebagaimana Engkau telah memberikan sholawat kepada Ibrohim dan beilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada Ibrohim.” [HR.Ibnu Majah no.956]

17.  Dari Hakam menuturkan saya mendengar Ibnu Abi Laila berkata : Saya bertemu dengan Ka’ab bin Ujroh t seraya berkata maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah petunjuk (dari Rasulullah), Rasulullah r keluar kepada kami, kami mengatakan kami telah mengetahui salam kepadamu, maka bagaimanakah shalawat kepadamu? Beliau bersabda: ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ
“Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimna engkau telah memberikan sholawat kepada Ibrohim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Ya Allah berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi keberkahan kepada Ibrohim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.”  [HR.Ibnu Majah no.957]

18.  Dari Abu Humaidi t bahwasanya mereka berkata : Ya Rasulullah kami telah diperintahkan untuk bershalawat kepadamu, maka bagaimanakah kami bershalawat kepadamu? Beliau bersabda: ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

“Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad, istri-istrinya, dan keturunannya, sebagaimana engkau berikan shalawat kepada Ibrahim, dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad, istri-istrinya, keturunannya, sebagaimana engkau berikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah di semesta alam.”[8]

19.  Abdullah bin Mas’ud t mengatakan apabila kalian bershalawat kepada Rasulullah r, maka perbaguslah karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui kalau-kalau hal itu malah menghina beliau. Maka merekapun berkata: maka ajarilah kami, maka Ibnu Mas’ud t berkata: ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَا تَكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ بَرَكَاتَكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ إِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَ قَائِدِ الْخَيْرِ وَ رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ اَللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُوْنَ وَ الْآخِرُوْنَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

“Ya Allah berikanlah sholawat-Mu, rohmat-Mu, dan keberkahan-Mu kepada penghulu para rosul, pemimpin orang bertaqwa, penutup para nabi, Muhammad hamba-Mu dan rosul-Mu, pemimpin kebaikan, dan rosul kerahmatan. Ya Allah berilah kepadanya tempat yang terpuji yang dicita-citakan oleh orang-orang yang terdahulu dan kemudian. Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan sholawat kepada Ibrohim dan keluarga Ibrohim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Ya allah berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada Ibrohim dan keluarga Ibrohim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.” [HR.Ibnu Majah no.959]

20.  Dari Musa bin Tholhah dari bapaknya mengatakan aku bertanya: Wahai Rosulullah bagaimana aku bersholawat kepadamu, beliau bersabda: ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

“Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan sholawat kepada Ibrohim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah dan berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada keluarga Ibrohim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.”  [HR.Ahmad no.1412, ad-Darimy no.1392]

21.  Dari Abu Sa’id Al-khudri t menuturkan kami berkata: Wahai Rasulullah ini adalah salam kepadamu dan kami telah mengetahuinya, maka bagaimanakah  shalawat kepadamu? Beliau bersabda: ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ

 “Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad hamba-Mu dan rosul-Mu sebagaimana Engkau telah memberikan sholawat kepada Ibrohim dan berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada keluarga Ibrohim.” [HR.Ahmad no.11744]

22.  Dari Abu Mas’ud t dikatakan kepada Rasulullah bagaimanakah kami bershalawat kepadamu? Maka beliau bersabda: ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

“Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dan berilah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Ibrohim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah di sesmesta alam.”  [HR.Ahmad no.17194]

23.  Dari Abu Mas’ud Uqbah bin Amru t menuturkan bahwa telah datang seorang laki-laki hingga duduk di samping Rasulullah r dan kami berada di dekat beliau lelaki itu berkata: Wahai Rasulullah kami telah mengetahui salam kepadamu, maka bagaimna kami bershalawat kepadamu jika kami dalam shalat? Beliau r terdiam sehingga kami merasa lebih senang jika lelaki tersebut tidak bertanya kepada beliau, kemudian beliau bersabda: apabila kalian hendak bershalawat kepadaku, maka ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

“Ya Allah berilah sholawat kepada Muhammad nabi yang ummy dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi sholawat kepada Ibrohim dan keluarga Ibrohim, dan berilah berkah kepada Muhammad nabi yang ummy dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrohim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.” [HR.Ahmad no.17200]

24.  Dari Ka’ab bin Ujroh t bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi r: Wahai Rasulullah kami telah mengetahui salam kepadamu, maka bagaimanakah kami bershalawat kepadamu? Beliau bersabda ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

“Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimna engkau telah memberikan sholawat kepada Ibrohim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Ya Allah berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi keberkahan kepada Ibrohim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.”  [HR.Ahmad no.18594]

25.                                                                                         Dari Abu Mas’ud Al-Anshori t mengatakan Rasulullah r men datangi kami di majlis Sa’ad bin Ubadah t berkata kepada beliau: Allah telah memerintahkan kami untuk bershalawat kepadamu, maka bagaimanakah kami bershalawat kepadamu? Beliau r terdiam sehingga kami mengira beliau merasa tidak sedang ditanya. Kemudian beliau bersabda: ucapkanlah:
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ
“Ya Allah berilah sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi sholawat kepada Ibrohim, dan berilah berkah kepada Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada keluarga Ibrohim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah di alam semesta.” [HR.Ahmad no.23013]

Nb : Sebuah karya ilmiyah telah selesai digarap oleh seorang thullab di Islamic Center Bekasi berupa Project Paper, yang menjawab semua hakikat dari shalawat nabi terkhusus shawalat badar yang banyak dilamalkan ummat. Silahkan bagi pembaca yang ingin mendownloadnya klik URL berikut ini : http://www.ziddu.com/download/19041390/shalawatbadar.rar.html


[1] Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam bab : Ash-Shalat 'Alan Nabiy Ba'd, juz : 1, hal : 370, no : 978. Syaikh al-Albani mengatakan hadits ini shahih.
[2] Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam bab : Ash-Shalat 'Alan Nabiy Ba'd, juz : 1, hal : 373, no : 984. Syaikh al-Albani mengatakan hadits ini dhaif.
[3] Imam An-Nasa’I juga meriwayatkannya (no.1274) dengan lafadz yang serupa dari jalur Musa bin Thalhah dari ayahnya. Abu Isa mengatakan hadits ini adalah hasan shahih.
[4] Abu Isa mengatakan hadits ini hasan shahih.
[5] Saikh al-Albani mengatakan hadits ini isnadnya shahih, lihat shahih Wa Dhaif Sunan An-Nasa-I, juz : 3, hal : 430.
[6] Hadits ini dikeluarkan oleh Imam an-Nasa-i dalam sunannya, juz : 3, hal : 56, no hadits : 1291.
[7] Hadits ini dikeluarkan oleh Imam an-Nasa-i dalam sunannya, juz : 3, hal : 56, no hadits : 1292.
[8] Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dalam sunannya bab : Ash-Shalat 'Alan Nabiy, juz : 1, hal : 293, no hadits : 905. Syaikh al-Albani berkata hadits ini shahih. Lihat dalam Shahih Wa Dhaif Sunan Ibnu Majah.

COMMENTS

Iklan Konten$show=post

loading...
Nama

'Umdatul Ahkam 25 november 4 nove 4 november aa gym aadc2 Abdul Chair Ramadhan abu bakar ashidiq aceh Adab ade armando ade komaruddin adik ahok administrasi adsense advertorial afrika aher ahmad baidhowi ahmad dhani ahmad zainuddin ahok ahok djarot ahok illuminati ahokers akhlak akmal sjafril aksi bela islam iii Al Hikmah al quran palsu al umm al washiliyah al-quran Alex Naddour alfian tanjung ali bin abi thalib ali jaber aliansi pemuda makassar aliran sesat allepo alwi shihab am fatwa amerika amien rais amir faishol fath amir hamzah an najah anis baswedan anis dan sandiaga anton medan anton tabah antv april Aqidah aqidah syiah arab saudi archandra ariana grande arief rahman arifin ilham arik banyadhu artikel ilmiah Artikel Ramadhan atmiwiloto australlia bab thoharoh bachtiar nasir backmasking badai pasir arab saudi balaraja band bandung bangka belitung bangkalan bangladesh banjar banjarmasjin bank banten banyuwangi barcelona bareskrim bashar asad bawaslu bbc beasiswa beasiswa iain antasari beasiswa kuwait beasiswa tahfidz beasiswa turki bedah buku syiah bekal dakwah bekam bekasi berita bid'ah bima arya bina qalam biografi bireun Bisnis Online bitung blog tutorial bmh bmh jatim bmh lumajang bnn bnpt bogor bom saudi bpi bpjs brebes britney spears brunei buddha budha bukit duri buku buku gratis Buletin bungkul buni yani burhan shodiq bus pendemo buya hamka buya yahya cadar cakung cangkul car free day cba Ceramah charlie hebdo china cholil nafis cholil ridwan cilacap cina colil ridhwan cut nyak din dahnil anzar darul hijrah dasrul Data Kesesatan Syi'ah dauroh ddi debat bahasa arab internasional mesir dede demo tolak ahok demonstrasi densus 88 depok detik didin hafidhuddin dimas kanjeng din syamsuddin dina y sulaeman djarot do'a donald frans donald trump Download dprd dr miftah el banjari dr tiar dr zakir naik Dr. Adian Husaini Dr. Ahmad Zain An-Najah dr. aidh al qarni dr. warsito dream dzan farid dzulhijjah emilia renita erdogan Esra Panese event facebook fadel muhammad fadl zon fahira idris fahri hamzah fakta fans celtic farid okbah fatih seferagic Featured felix siauw ferdinand hutahean ferihana filipina film Fiqih fiqih dakwah fiqih haji fiqih ihram fiqih jenazah fiqih jihad fiqih jual beli fiqih madzhab imam syaf'i fiqih nikah fiqih puasa fiqih qurban firanda andirja florida foto Foto-Foto kesesatan Syi'ah fpi freddy budiman gafatar gajah gallery gambar game online game pes garut gatot nurmantyo gaza gerhana matahari gerindra Gilbert Lumoindong globaltv golkar gontor google gp anshor gresik gubernur ntb guru gus manan gus sholah habib rizieq hacker Hadits hadyu hafidz quran haiti halal.ad ham hamdan zoelva hari pancasila Harits Abu Ulya hartoyo harvard hary tanoesoedibjo headline hidayat nur wahid hidayatullah hikmah hmi hollywood hukum seputar ta'ziyah husain syahid husni thamrin hut ri 71 ibadah ibnu khaldun ibu saeni ical idc ihw ikhsan modjo iklan ilc 8 november illuminati Ilmu Faroidh ilyas karim imam masjid al aqsa imamah imunisasi india indonesia indramayu inews info kajian inggris insan mokoginta inspiratif intermezo internasional ipb ipw irak iran irena handono irlandia Islamophobia islandia israel istanbul istiqlal istri ahok istri gus dur jabar jack ma jakarta jakut jamaah tabligh janet jackson jas jatim jawa barat jawa timur Jayawijaya Jeffry Winters jember jepang jerman jihad jihad internasional jil jilbab jk jokowi jokowi dan ahok jonru jpnn Kabar Muslim Burma 2012 kalbar kalimantan kammi kampung rambutan kanada Kapolda kapolri kapry nanda karawang kashmir kasih keluarga Kemendag kenan nabil kereta cepat kesehatan KH Ali Mustafa Ya'qub KH Hasyim Muzadi kh. abdur rasyid khairul anwar Khutbah jum'at Kiamat king abdul aziz king saudi university kiriman pembaca kisah kisah hikmah kisah para nabi kivlan zen kiwil knrp koko kolombia komnas ham komnas perempuan kompas kompastv komunis koneksi kopi jessica korea utara kotamabagu kpai kpk kpu kristen kristenisasi kristologi ktp kuba kuburan kuliner kurma iran kutab al fatih kyai nur labuhbatu Lain-lain lalu heru rojak lampung Laurence Rossignol lbh paham lenteng agung lgbt liberal Liberalisme Lieus sungkharisma lipia lira lomba lomba tahfidz lombok london luar batang lucky hakim Lucu luhut lukman hakim luthfi bashori ma'ruf amin mabuk madina madrasah madura magelang mahfud md Makalah Menarik Makalah Thoharoh makassar make money blog malang malaysia maluku manado mark zuckberg maroko marwah daud marzukie alie masjid nabawi mataram medan media mainstream megawati menag menakjubkan mendagri mengerikan menhan merdeka mesir metrotv minahasa miras mizanul muslim mnctv mpr ms kaban muallaf muda mudi mudik 2016 muhammad ali muhammad taufik muhammadiyah muharram muhasabah mui mukidi mukjizat mulyono munarman musa musik muslim uyghur muslimah Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin Mustholahul Hadits Mustolahat Fil fiqh myanmar nabil narkoba nasi uduk babi nasyiatul aisyiyah natal new york nigeria niken taradina ntb nu nur tajib nusairiyah nusantara nushairiyah nushron wahid oemar mita oezil olahraga omran opini ozil padang Paham Sesat pajak pakistan palestina palu pamekasan pan Panduan Ibadah Qurban pangeran harry pangi syarwi chaniago papua paris pasar ikan patani pbnu pdip pekerja asing Pemerintah Indonesia pendeta cabul pendeta vatikan pendidikan penemu muslim pengungsi suriah penjaringan penyerangan polisi tangerang perda islam pers persis pesantren petisi pilkada dki jakarta pki pks Pluralisme pokemon polisi politik ponorogo pontianak poso pp muhammadiyah ppp prabowo prancis probolinggo Prof DR Abdul Hadi profil proxy war psq puisi punk purbalingga purworejo pushami pwnu qishash quraish shihab rachmawati rawajati rcti reklamasi retorika dakwah revenuehits Rezim Penguasa riau ridwan kamil rifkoh abriani rio haryanto risma Riyadh Badr Bajrey rizal ramli robithoh alam islami rohingya rokok ronaldo rudal jokowi ruhut rumah tangga rusia Sahabat sahabat nabi said aqil sains salafy indonesia salib mampang salibis salim a. fillah samarinda sambudi sampang sandiago uno santoso santri sayidiman suryohadiprojo sby sd cilegon Sejarah sekjen pbb sekte dan aliran Sekularisme selandia sepak bola Shahnaz Laghari shalawat badar shalawat nabi shared2earn sidoarjo simposium anti pki siroh siyono skotlandia Slank sma soekarno solo spanyol spbu sragen stand up comedy stevanus stiba makassar subang sudan sukabumi sukmawati sulawesi sulteng sumbar sumedang sumsel sumut surabaya suriah surya prabowo susanto swedia syafii maarif syaikh sudais Syarh 'Umdatul Ahkam Syarh Matan Thawiyah syariat islam syarifah salsabila Syiah syiah mencela nabi muhammad syiah mencela sahabat syiah menghina muawiyah syiah mengkafirkan aisyah syiah mengkafirkan asyariyah syiah mengkafirkan sahabat syiah suriah syiah takfiri syirik syubhat pengagung kubur Syubhat Sejarah Rosululloh SAW Tabi'in Tabi'ut Tabi'in Tafsir tafsir al maidah tahukah? takbir keliling tangerang tanjungbalai tawasul Tax Amnesty Tazkiyyatunnafs tebet tebingtinggi teknologi tema ceramah tema dakwah teman ahok tempelate blog tempo tengger Tengku Erry Nuradi terbaru tere liye Terjemahan kitab Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin terompet dari sampul al quran teroris teroris separatis terorisme terorisme medan teuku nasrullah teungku zulkarnain thailand thibun nabawi timor leste tionghoa tiongkok Tips tki tni tni au keroyok jamaah masjid trans7 Tsaqofah tuban tulisan turki tutorial tvone tvri uea ui uighur uika bogor uim uin ulil ullcok Ulumul Quran umroh gratis unas unesco Unik universitas islam madinah universitas paramadina unj Ushulul Fiqh ust. budi ashari ust. zaitun rasmin ust. zulkifli vaksin palsu valentine day van dame video vietnam wacana wahdah islamiyah walisongo wasilah wawasan wtc yahudi yaman yogya yogyakarta yordania yusril yusuf al qardawi yusuf mansur yuyuk andriati zaid royani zakat zulkifli hasan
false
ltr
item
Jurnalmuslim.com: Bentuk-Bentuk Shalawat Dan Salam Kepada Nabi yang diajarkan oleh beliau
Bentuk-Bentuk Shalawat Dan Salam Kepada Nabi yang diajarkan oleh beliau
Jurnalmuslim.com
http://www.jurnalmuslim.com/2012/04/bentuk-bentuk-shalawat-dan-salam-kepada.html
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/2012/04/bentuk-bentuk-shalawat-dan-salam-kepada.html
true
3812561232547159440
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close