$type=grid$meta=0$readmmore=0$snippet=0$count=4$hide=mobile$show=home

$type=ticker$meta=0$readmore=0$snippet=0$columns=4$hide=mobile$show=home

yasinan

Oleh : Nanang Imam Syafi’i
Ma’had Aly Alislam
YASINAN
Yasinan, siapa yang tak kenal dengan istilah ini, suatu amalan yang sudah melekat di sekitar ummat muslim terkhusus indonesia yang notabenya ummat islam lebih banyak dari pada negeri negeri lain. Amalan ini menjadi sebuah adat yang terkadang menjadikan ummat resah kalau tidak melaksanakannya. Memang betul kalau kita bilang membaca surat dari alquran itu ganjarannya melimpah, pun demikian keadaannya dengan "surat yasin" membacanya sudah tentu ibadah. Rosululloh mengabarkan kepada kaum muslimin tentang fadhillah membaca alquran, berikut sebagian nashnya :
Ø اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ
"bacalah al qur'an, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemohon syafaat bagi ashabul qur'an (orang yang membaca dan mengamalkannya)."[1]
Ø عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْف
Dari abdullah bin mas'ud, dia berkata, "rasulullah n bersabda, "barang siapa membaca satu huruf dari kitab allah (al qur'an), maka dia akan mendapatkan satu kebaikan darinya. Dan satu kebaikan itu (dibalas) sepuluh lipatannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf"[2]
Namun perlu diketahui wahai ikhwan semuanya..... Bahwa rosululloh menurunkan syari'at bukanlah untuk tidak ditaati atau bahkan ditambah agar terlihat bagus. Ketika syariat dibuat buat, maka akan terjadi sebuah penyimpangan yang harusnya tidak terjadi di kalangan ummat. Rosululloh bersabda yang diriwayatkan oleh 'aisyah, " barang siapa yang mengada adakan perkara yang belum ada landasannya dari kami maka amalan tersebut tertolak"[3].  Maka dari rumus ini, haruslah setiap muslim mengoreksi setiap apa yang ia lalui dalam menapaki perjalanan hidupnya. Adapun mengenai judul tebal yang terletak di ujung paling atas merupakan syubhat yang harus dikaji oleh kaum muslimin secara menyeluruh terutama diindonesia ini. Karena perkara ini menjadi suatu yang kontradiksi. Ada dikalangan ummat yang pro ada juga yag kontra. Namun suatu hal yang mengagetkan saya ketika saya menelaah kembali dalil dalil yang ada, ketika orang orang berdalil dengan hadits baginda rosul.  Saya dapatkan bahwa tidaklah ada dalil dari yasinan yang mereka pakai melainkan hadits tersebut adalah dho'if dan lemah.
Berikut hadits hadits serta Keterangannya yang sebagian kaum muslimin berhujjah dengan nya dalam pelaksanaan yasinan :
1.              عن معقل بن يسار رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قلب القرآن ((يس))، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة: إلا غفر الله له، اقرؤها على موتكم."
Artinya : “hati al qur`aan adalah “yaasin”, tidaklah membacanya seorang lelaki yang menginginkan allah dan kehidupan akhirat; kecuali allah ta`aala akan memberikan ampunan baginya, bacakanlah “yaasin” itu atas orang yang meninggal diantara kalian.”
Keterangan : asy syaikh al albaaniy rahimahullah telah berkata : “hadist ini dho`iif (lemah), diriwayatkan oleh: ahmad, abu daawud, an nasaaiiy dan lafadz ini bagi an nasaaiiy , dan ibnu maajah, dan al haakim dan dishohihkan olehnya[4]
2.              إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ((يس))، ومن قرأ ((يس)): كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات.”
Artinya : “sesungguhnya bagi segala sesuatu ada hati, dan hati al qur`aan adalah “yaasin”, dan barang siapa membaca “yaasin”: allah tabaaraka wa ta`aala menuliskan baginya dengan bacaannya itu seperti membaca al qur`aan sepuluh kali.”
Ada tambahan riwayat :
دون ((يس)).”
“tanpa disebutkan “yaasin.”[5]
Keterangan : berkata asy syaikh al albaaniy rahimahullahu ta`aala : hadist ini maudhuu` (palsu).
Berkata abu `iisaa (al imam at tirmidziy) : “hadist ini hasan ghariib tidak kami ketahui kecuali hadist dari humeiid bin `abdurrahman, dan di bashrah mereka tidak mengetahui dari hadist qataadah kecuali dari jalan ini. Dan haaruun abu muhammad seorang syaikh yang majhuul (tidak dikenal).
Berkata al imam at tirmidziy : telah menghadistkan kepada kami abu muusa muhammad bin al mutsanna; telah menghadistkan kepada kami ahmad bin sa`iid ad daarimiy; telah menghadistkan kepada kami qutaibah dari humeid bin `abdurrahman dengan hadist ini.
3.              وعن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “من قرأ ((يس)) في ليلة ابتغاء وجه الله: غفر له.”
Artinya : dari jundub radhiallahu `anhu berkata : berkata rasulullahi shollallahu `alaihi wa sallam : “barang siapa yang membaca “yaasin” pada malam hari mencari wajah allah, allah tabaaraka wa ta`aala mengampuni dosanya.”
Keterangan : berkata asy syaikh al baaniy rahimahullahu `ta`aala : hadist ini dho`iif (lemah).
4.              6844- (إني فرضت على أمتي قراءة ((يس)) كل ليلة، فمن داوم على قراءتها كل ليلة ثم مات، مات شهيدا).
Artinya : “sesungguhnya saya telah mewajibkan atas ummat saya membaca surah yasin setiap malam, maka barang siapa yang selalu membacanya setiap malam, kemudian dia meninggal, meninggalnya dalam keadaan syahiid.”
Keterangan :
Berkata asy syaikh al albaaniy : hadist ini maudhuu` (palsu).
Diriwayatkan oleh abu asy syaikh di “as tsawab”, dari jalannya asy syaikh asy syajriy di “al amaaliy” (1/118) berkata : telah menghadistkan pada kami ibnu abi `aashim : telah menghadistkan pada kami `umar bin hafsh al washaabiy : telah menghadistkan pada kami sa`iid bin muusaa : telah menghadistkan pada kami rabaah bin zaid dari ma`mar dari az zuhriy dari anas marfuu`.
As sayuuthiy menampilkan riwayat ini di “dzeilul ahaadiist al maudhuu`ah” (hal.24) dari riwayat abi asy syaikh, kemudian beliau berkata : “sa`iid rawi yang dituduh”. Diakui oleh ibnu `iraaq di “tanziihus syarii`ah” (1/267).
Dan dari jalan al washaabiy disebutkan bahagian yang kedua darinya- “barang siapa mengamalkannya terus menerus….”- at thobbaraaniy di “al mu`jamus shoghiir” (hal.210-hindiyah), dari jalannya al khathiib di “at taariikh) (3/245), dan berkata at thobbaraaniy : “menyendiri dengannya sa`iid.” Berkata al haitsamiy di “al majma`” (7/97) : “diriwayatkan oleh at thobbaraaniy di “as shoghiir”, padanya ada sa`iid bin muusaa al azdiy, dia pendusta.”
Baginya masih ada hadist hadist yang lain, maudhuu` (palsu) sangat jelas kepalsuannya, salah satunya di “as sunnah” oleh ibnu abi `aashim (1/305-306/696).
Telah lewat baginya hadist yang ketiga dengan no. 594. (ad dho`iifah 14/2/789 no.6844).
5.              وعن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “من قرأ ((يس)) في ليلة ابتغاء وجه الله: غفر له.”
Artinya : dari jundub radhiallahu `anhu berkata : berkata rasulullahi shollallahu `alaihi wa sallam : “barang siapa yang membaca “yaasin” pada malam hari mencari wajah allah, allah tabaaraka wa ta`aala mengampuni dosanya.”
Berkata asy syaikh al baaniy rahimahullahu `ta`aala : hadist ini dho`iif (lemah).
6.         إن لكل شيء قلبا، وإن قلب القرآن (يس)، من قرأها: فكأنما قرآ القرآن عشر مرات).
Artinya : “sesungguhnya setiap sesuatu ada hatinya, dan sesungguhnya hati al quraan adalah ((yaasin)), barang siapa yang membacanya; seolah-olah dia telah membaca al qur`aan sepuluh kali.”
Keterangan : Berkata asy syaikh al albaaniy rahimahullahu ta`aala : hadist ini maudhuu` (palsu).
7.              "artinya : siapa yang membaca surat yasin dalam suatu malam, maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya dan siapa yang membaca surat ad-dukhan pada malam jum'at maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya".[6]
Keterangan : hadits ini palsu.
Ibnul jauzi mengatakan, hadits ini dari semua jalannya adalah batil, tidak ada asalnya. Imam daruquthni berkata : muhammad bin zakaria yang ada dalam sanad hadits ini adalah tukang memalsukan hadits.[7]
8.              "artinya : siapa yang membaca surat yasin pada malam hari karena mencari keridhaan allah, niscaya allah mengampuni dosanya".
Keterangan : hadits ini lemah.
Diriwayatkan oleh thabrani dalam kitabnya mu'jamul ausath dan as-shaghir dari abu hurairah, tetapi dalam sanadnya ada rawi aghlab bin tamim. Kata imam bukhari, ia munkarul hadits. Kata ibnu ma'in, ia tidak ada apa-apanya (tidak kuat).[8]
9.              "artinya : siapa yang terus menerus membaca surat yasin pada setiap malam, kemudian ia mati maka ia mati syahid".
Keterangan : hadits ini palsu.
Hadits ini diriwayatkan oleh thabrani dalam mu'jam shaghir dari anas, tetapi dalam sanadnya ada sa'id bin musa al-azdy, ia seorang pendusta dan dituduh oleh ibnu hibban sering memalsukan hadits.[9]
10.          "artinya : siapa yang membaca surat yasin pada permulaan siang (pagi hari) maka akan diluluskan semua hajatnya".
Keterangan : hadits ini lemah. Ia diriwayatkan oleh ad-darimi dari jalur al-walid bin syuja'. Atha' bin abi rabah, pembawa hadits ini tidak pernah bertemu nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebab ia lahir sekitar tahun 24h dan wafat tahun 114h.[10]
11.          "artinya : siapa yang membaca surat yasin satu kali, seolah-olah ia membaca al-qur'an dua kali". [11]
Keterangan : hadits ini palsu.[12]
12.          "artinya : siapa yang membaca surat yasin satu kali, seolah-olah ia membaca al-qur'an sepuluh kali". (hadits riwayat baihaqi dalam syu'abul iman).

Keterangan : hadits ini palsu.[13]
13.          "artinya : sesungguhnya tiap-tiap sesuatu mempunyai hati dan hati (inti) al-qur'an itu ialah surat yasin. Siapa yang membacanya maka allah akan memberikan pahala bagi bacaannya itu seperti pahala membaca al-qur'an sepuluh kali".
Keterangan : hadits ini palsu.
Hadits ini diriwayatkan oleh at-tirmidzi (no. 3048) dan ad-darimi 2:456. Di dalamnya terdapat muqatil bin sulaiman. Ayah ibnu abi hatim berkata : aku mendapati hadits ini di awal kitab yang di susun oleh muqatil bin sulaiman. Dan ini adalah hadits batil, tidak ada asalnya. (periksa : silsilah hadits dha'if no. 169, hal. 202-203) imam waqi' berkata : ia adalah tukang dusta. Kata imam nasa'i : muqatil bin sulaiman sering dusta.[14]

14.          "artinya : siapa yang membaca surat yasin di pagi hari maka akan dimudahkan (untuknya) urusan hari itu sampai sore. Dan siapa yang membacanya di awal malam (sore hari) maka akan dimudahkan urusannya malam itu sampai pagi".
Keterangan : hadits ini lemah.
Hadits ini diriwayatkan ad-darimi 2:457 dari jalur amr bin zararah. Dalam sanad hadits ini terdapat syahr bin hausyab. Kata ibnu hajar : ia banyak memursalkan hadits dan banyak keliru.[15]

15.          "artinya : bacakanlah surat yasin kepada orang yang akan mati di antara kamu".
Keterangan : hadits ini lemah.
Diantara yang meriwayatkan hadits ini adalah ibnu abi syaibah (4:74 cet. India), abu daud no. 3121. Hadits ini lemah karena abu utsman, di antara perawi hadits ini adalah seorang yang majhul (tidak diketahui), demikian pula dengan ayahnya. Hadits ini juga mudtharib (goncang sanadnya/tidak jelas).
16.          "artinya : tidak seorang pun akan mati, lalu dibacakan yasin di sisinya (maksudnya sedang naza') melainkan allah akan memudahkan (kematian itu) atasnya".
Keterangan : hadits ini palsu.
Hadits ini diriwayatkan oleh abu nu'aim dalam kitab akhbaru ashbahan i :188. Dalam sanad hadits ini terdapat marwan bin salim al jazari. Imam ahmad dan nasa'i berkata, ia tidak bisa dipercaya. Imam bukhari, muslim dan abu hatim berkata, ia munkarul hadits. Kata abu 'arubah al harrani, ia sering memadlsukan hadits.[16]
Penjelasan
abdullah bin mubarak berkata : aku berat sangka bahwa orang-orang zindiq (yang pura-pura islam) itulah yang telah membuat riwayat-riwayat itu (hadits-hadits tentang fadhilah surat-surat tertentu). Dan ibnu qayyim al-jauziyah berkata : semua hadits yang mengatakan, barangsiapa membaca surat ini akan diberikan ganjaran begini dan begitu semua hadits tentang itu adalah palsu. Sesungguhnya orang-orang yang memalsukan hadits-hadits itu telah mengakuinya sendiri. Mereka berkata, tujuan kami membuat hadits-hadits palsu adalah agar manusia sibuk dengan ( membaca surat-surat tertentu dari al-qur'an) dan menjauhkan mereka dari isi al-qur'an yang lain, juga kitab-kitab selain al-qur'an.[17] [18]
Adapun sebagian shohibul ‘amal dari pada perbuatan ini mengatakan beberapa pernyataan yang memperkuat hujjah mereka, berikut sebagaian perkataan mereka tentang yasinan :
1.       Menurut mereka, hal itu termasuk ibadah membaca al qur'an. Mengapa membaca al qur'an dilarang?
2.       Hal itu termasuk berjama'ah membaca al qur'an yang sangat utama sebagaimana disebutkan dalam hadits.
3.       Dari pada berkumpul di rumah orang kematian hanya sekedar bermain catur, kartu atau lainnya, apalagi berjudi, lebih baik membaca al qur'an.
4.        Berkumpul membaca surat Yasin tidak ada jeleknya.
Maka kami juga akan menyatakan beberapa penejlasan terhadap hujjah mereka :
1.      Membaca Yasinan bukannya dilarang, tapi yang dilarang adalah tata cara yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW,  sehingga amalan tersebut bisa sia-sia, sebagaimana hadits di atas.
ibadah itu akan diterima oleh Allah dan berpahala jika memenuhi dua persyaratan, yaitu : ikhlas karena Allah dan mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW . Dan sesungguhnya membaca surat Yasin dengan bersamaan pada setiap ada kematian atau hari jum'at adalah tidak dicontohkan Rasulullah SAW . Maka walaupun mereka Yasinan (membaca surat Yasin) itu dengan ikhlas tapi tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW maka amalan tersebut akan tertolak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
"Barang siapa yang beramal tapi tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak"[19]
Atau dalam hadits lain disebutkan bahwa "Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami yang tidak ada perintah dari kami, maka akan tetolak" [20]
2.       Berkumpul membaca Al Qur'an memang sangat utama, sebagaimana tercantum dalam hadits,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ
Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah n bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka membaca kitabullah (al Qur'an) kemudian mendiskusikannya antar mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, dan dipenuhi dengan rahmat, para Malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebut mereka di kalangan (para Malaikat) dihadapanNya.[21]
            Hadits di atas menunjukkan bahwa berkumpul untuk membaca dan mempelajari al Qur'an merupakan ibadah yang sangat mulia. Namun bagaimanakah bentuk atau cara yang sesuai dengan as sunnah nabi? Karena kalau tidak sesuai amalan itu akan tertolak. Diantara bentuk – bentuk berjama'ah dalam membaca al qur'an yang sesuai sunnah adalah;
§  Satu orang membaca, sementara lainnya mendengarkan.
Disebutkan dalam hadits dari Abdullah, dia berkata, Rasulullah n bersabda kepadaku, "Bacakanlah (al Qur'an) kepadaku!" Aku menjawab, "Apakah aku akan membacakan kepada anda, sedangkan Al Qur'an diturunkan kepada anda?" Beliau menjawab, :"Sesungguhnya aku suka mendengarkannya dari selainku" maka akupun membacakan kepada beliau surat An Nisa', sehingga aku sampai pada (ayat)
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيداً
"Maka bagaimanakah (halnya orang – orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksiatas mereka itu (sebagai umatmu)[22]. (Kemudian ) Beliau bersabda, "Berhentilah!" Ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata."[23]
                  Imam Malik berkata, "Seandainya seseorang membaca, yang lain menyimak, atau seseorang membaca setelah yang lain, aku tidak menganggapnya berbahaya"[24]
§  Membaca bergantian
Imam Malik berkata, "Hendaklah orang itu membaca, dan (setelah selesai) yang lain (ganti) membaca. Allah berfirman :
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
"Dan apabila dibacakan al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang. Agar kamu mendapat rahmat." [25].
Beliau juga berkata, "Seandainya seseorang dari mereka membaca beberapa ayat, kemudian yang lain membaca setelah temannnya, dan yang juga demikian itu tidak mengapa, mereka saling memperdengarkan satu sama lain"[26]

§  Dibuat beberapa kelompok, setiap kelompok dibimbing oleh qari'.
Imam Malik ditanya tentang para qori Mesir, yang orang banyak berkumpul kepada mereka, lalu tiap-tiap qori membacakan (al qur'an) kepada sekelompok orang dan membimbing mereka? Beliau menjawab, "Itu bagus tidak mengapa" [27]
Sedangkan bentuk-bentuk membaca al Qur'an berjama'ah yang tidak benar adalah sebagai berikut,
§  Imam Malik berkata, Tidak boleh sekelompok orang berkumpul membaca satu surat (bersama-sama) seperti dilakukan penduduk Iskandariyah. (Demikian) dibenci tidak menyenangkan kami.[28] Beliau juga mengatakan "Itu bukan perbuatan orang-orang (salaf)[29]
§  Adapun membaca al quran secara bersama-sama dengan satu suara secara keras, ini bertentangan dengan ayat 204 surat Al A'raf. Jika al Qur'an dibacakan, maka sikap kita adalah diam, mendengarkan dan merenungkan apa isi dari bacaan tersebut.
3.      Adapun perkataan mereka "Dari pada berkumpul di rumah kematian sekedar bermain catur, kartu atau lainnya, atau berjudi lebih baik untuk membaca Al Quran", maka pendapat ini tidak dapat diterima dari beberapa sisi :
§  Berkumpul di rumah orang kematian setelah penguburan mayit, termasuk perbuatan niyahah (meratapi mayit) yang terlarang, memperbaharui kesedihan dan membebani keluarga mayit. Imam Syafi'I berkata, "Aku membenci berkumpul dalam kesusahan, yaitu berjama'ah, walaupun mereka tidak menangis, karena hal itu akan memperbaharui kesedihan, membebani biaya, bersamaan dengan riwayat yang telah lalu terntang hal ini"[30]
Kemungkinan riwayat yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tersebut adalah riwayat dari Jarir bin Abdullah Al Bajali, dia berkata "Kami (para sahabat) memandang berkumpul di keluarga mayit dan pembuatan makanan setelah penguburannya termasuk niyahah. [31] dan itu termasuk bid'ah, sebagaimana dikataan sebagian ulama.[32]
§  Sebagian ulama menyatakan, hukum bermain kartu dan catur, walaupun tanpa judi itu terlarang, sehingga termasuk terlarang. Adapun berkumpul di rumah kematian  untuk membaca Al Qur'an adalah bid'ah.
Imam Sufyan Ats Tsauri berkata, "Bid'ah lebih dicintai oleh Iblis dari pada maksiat. Orang terkadang bertaubat dari maksiat, tapi seseorang sulit bertaubat dari bid'ah.[33]
4.      Adapun perkataan mereka bahwa berkumpul membaca surat Yasin tidak ada jeleknya, maka sebenarnya berkumpul membaca surat Yasin berjama'ah dengan suara keras pada waktu-waktu tertentu banyak kejelekannya, diantaranya ;
-          Membaca Al Qur'an dengan suara keras bertentangan dengan Qur'an surat Al A'raf : 204.
-          Bertentangan dengan metode Nabi saw dan para sahabatnya ketika secara berjama'ah membaca Al Qur'an. Yaitu satu membaca  dan yang lainnya diam, mendengarkan dan merenugi isinya.
-          Mengkhususkan membaca surat Yasin, tanpa surat-surat yang lain juga merupakan bid'ah dholalah (yang sesat). Hal ini termasuk bid'ah idhofiyah, yaitu bid'ah yang pada pasalnya ada dalil, namun sifatnya tidak ada dalil. Membaca Al Qur'an ada dalilnya, tetapi mengkhususkan surat Yasin pada waktu tertentu tidak ada dalilnya. Dan semua bid'ah itu sesat (dholalah), tidak ada bid'ah hasanah (yang baik).
-          Mengkhususkan waktu tertentu untuk membaca surat Yasin, seperti setelah kematian atau setiap hari Jum'at, juga termasuk bid'ah.
-          Membaca Al Qur'an bersama-sama dengan satu suara juga merupakan bid'ah dan banyak kejelekannya.

Wallohu A’lam Bishowab

Nb : artikel ini dapat diakses di http://kajianummat.blogspot.com


[1] HR. Muslim, no. 804
[2] HR. Tirmidzi no. 2910
[3] HR. Muslim
[4] Lihat : “Sunan at Tirmidziy (5/150).
[5] Berkata asy Syaikh al Albaaniy rahimahullahu Ta`aala : hadist ini diriwayatkan oleh Maalik dan Ibnu as Sunniy dan Ibnu Hibban di “shohihnya”, (6/312 no.2574 pent.), at Thobaraaniy di “al Mu`jamus Shoghiir” (1/149) dan “al Ausath” (4/21 no.3509 pent).
[6]  Ibnul Jauzi, Al-Maudhu'at, 1/247
[7] Al-Maudhu'at, Ibnul Jauzi, I/246-247, Mizanul I'tidal III/549, Lisanul Mizan V/168, Al-Fawaidul Majmua'ah hal. 268 No. 944.
[8] Mizanul I'tidal I:273-274 dan Lisanul Mizan I : 464-465
[9] Tuhfatudz Dzakirin, hal. 340, Mizanul I'tidal II : 159-160, Lisanul Mizan III : 44-45
[10]  Sunan Ad-Darimi 2:457, Misykatul Mashabih, takhrij No. 2177, Mizanul I'tidal III:70 dan Taqribut Tahdzib II:22
[11]  HR. Baihaqi dalam Syu'abul Iman
[12] Dha'if Jamiush Shaghir, No. 5801, Syaikh Al-Albani
[13]  Lihat Dha'if Jami'ush Shagir, No. 5798 , Syaikh Al-Albani
[14] Mizanul I'tidal IV:173
[15] Taqrib I:355, Mizanul I'tidal II:283
[16] Mizanul I'tidal IV : 90-91
[17] Al-Manarul Munffish Shahih Wadh-Dha'if, hal. 113-115
[18] http://kaahil.wordpress.com/
[19]  HR. Muslim
[20]  HR. Bukhari, Muslim
[21]  HR. Muslim no.2699, Abu Daud no.3643, Tirmidzi no. 2646, Ibnu Majah no. 225
[22]   QS. An Nisa : 41
[23]   HR. Bukhari no. 4582, Muslim, no. 800.
[24]   Al Hawadits wal Bida' : 162
[25]  QS. Al A'raf : 204
[26]  AL HAwadits wal Bida' : 162
[27]  Al Muntaqo, 1/345 dinukil dari kitab Al Hawadits wal bida' : 161
[28]  Al Hawadits Wal Bida' : 161
[29]  Ibid
[30]  Al Umm 1/248
[31]  HR. Ahmad, Ibnu Majah; dishohihkan An Nawawi, Al Bushiri dan Al Bani (Ahkamul Janaiz : 167)
[32]  Ahkamul Janaiz : 167
[33]  Riwayat Al Lalikali, Al Baghawi

COMMENTS

Iklan Konten$show=post

loading...

[Artikel Menarik Lainnya]$hide=home

Nama

'Umdatul Ahkam,52,25 november,2,4 nove,1,4 november,52,aa gym,19,aadc2,1,Abdul Chair Ramadhan,1,abu bakar ashidiq,1,aceh,15,Adab,8,ade armando,22,ade komaruddin,2,adik ahok,2,administrasi,5,adsense,3,advertorial,2,afrika,2,aher,2,ahmad baidhowi,1,ahmad dhani,1,ahmad zainuddin,1,ahok,459,ahok djarot,3,ahok illuminati,1,ahokers,5,akhlak,8,akmal sjafril,1,aksi bela islam iii,2,Al Hikmah,1,al quran palsu,1,al umm,1,al washiliyah,1,al-quran,14,Alex Naddour,3,alfian tanjung,2,ali bin abi thalib,1,ali jaber,6,aliansi pemuda makassar,1,aliran sesat,3,allepo,1,alwi shihab,1,am fatwa,2,amerika,12,amien rais,12,amir faishol fath,1,amir hamzah,1,an najah,12,anis baswedan,2,anis dan sandiaga,1,anton medan,3,anton tabah,1,antv,3,april,1,Aqidah,97,aqidah syiah,14,arab saudi,6,archandra,3,ariana grande,1,arief rahman,1,arifin ilham,4,arik banyadhu,3,artikel ilmiah,5,Artikel Ramadhan,7,atmiwiloto,1,australlia,3,bab thoharoh,1,bachtiar nasir,13,backmasking,1,badai pasir arab saudi,1,balaraja,1,band,1,bandung,3,bangka belitung,2,bangkalan,1,bangladesh,1,banjar,1,banjarmasjin,1,bank,1,banten,2,banyuwangi,1,barcelona,1,bareskrim,3,bashar asad,5,bawaslu,1,bbc,1,beasiswa,27,beasiswa iain antasari,1,beasiswa kuwait,2,beasiswa tahfidz,1,beasiswa turki,1,bedah buku syiah,1,bekal dakwah,25,bekam,4,bekasi,3,berita,14,bid'ah,13,bima arya,1,bina qalam,1,biografi,2,bireun,1,Bisnis Online,3,bitung,1,blog tutorial,49,bmh,7,bmh jatim,2,bmh lumajang,3,bnn,1,bnpt,2,bogor,7,bom saudi,2,bpi,1,bpjs,8,brebes,1,britney spears,1,brunei,1,buddha,1,budha,4,bukit duri,4,buku,1,buku gratis,1,Buletin,35,bungkul,1,buni yani,7,burhan shodiq,1,bus pendemo,1,buya hamka,3,buya yahya,4,cadar,1,cakung,2,cangkul,9,car free day,1,cba,2,Ceramah,5,charlie hebdo,1,china,39,cholil nafis,1,cholil ridwan,2,cilacap,1,cina,12,colil ridhwan,1,cut nyak din,3,dahnil anzar,2,darul hijrah,1,dasrul,12,Data Kesesatan Syi'ah,15,dauroh,1,ddi,2,debat bahasa arab internasional mesir,1,dede,1,demo tolak ahok,74,demonstrasi,5,densus 88,4,depok,1,detik,3,didin hafidhuddin,2,dimas kanjeng,2,din syamsuddin,3,dina y sulaeman,2,djarot,2,do'a,1,donald frans,1,donald trump,11,Download,5,dprd,3,dr miftah el banjari,1,dr tiar,1,dr zakir naik,3,Dr. Adian Husaini,1,Dr. Ahmad Zain An-Najah,4,dr. aidh al qarni,3,dr. warsito,2,dream,1,dzan farid,1,dzulhijjah,1,emilia renita,3,erdogan,7,Esra Panese,1,event,1,facebook,1,fadel muhammad,1,fadl zon,8,fahira idris,2,fahri hamzah,6,fakta,3,fans celtic,1,farid okbah,1,fatih seferagic,1,Featured,4,felix siauw,16,ferdinand hutahean,1,ferihana,1,filipina,1,film,2,Fiqih,144,fiqih dakwah,20,fiqih haji,8,fiqih ihram,2,fiqih jenazah,11,fiqih jihad,5,fiqih jual beli,3,fiqih madzhab imam syaf'i,1,fiqih nikah,8,fiqih puasa,2,fiqih qurban,2,firanda andirja,1,florida,1,foto,7,Foto-Foto kesesatan Syi'ah,4,fpi,18,freddy budiman,2,gafatar,1,gajah,1,gallery,1,gambar,3,game online,1,game pes,1,garut,8,gatot nurmantyo,3,gaza,7,gerhana matahari,1,gerindra,4,Gilbert Lumoindong,1,globaltv,1,golkar,3,gontor,1,google,1,gp anshor,4,gresik,1,gubernur ntb,1,guru,13,gus manan,1,gus sholah,2,habib rizieq,23,hacker,1,Hadits,17,hadyu,2,hafidz quran,2,haiti,1,halal.ad,3,ham,3,hamdan zoelva,1,hari pancasila,1,Harits Abu Ulya,1,hartoyo,6,harvard,1,hary tanoesoedibjo,9,headline,90,hidayat nur wahid,3,hidayatullah,1,hikmah,8,hmi,14,hollywood,1,hukum seputar ta'ziyah,2,husain syahid,1,husni thamrin,1,hut ri 71,4,ibadah,5,ibnu khaldun,1,ibu saeni,15,ical,1,idc,1,ihw,1,ikhsan modjo,1,iklan,1,ilc 8 november,1,illuminati,3,Ilmu Faroidh,20,ilyas karim,2,imam masjid al aqsa,2,imamah,5,imunisasi,1,india,6,indonesia,721,indramayu,1,inews,1,info kajian,1,inggris,2,insan mokoginta,1,inspiratif,1,intermezo,1,internasional,205,ipb,1,ipw,1,irak,2,iran,6,irena handono,3,irlandia,2,Islamophobia,2,islandia,1,israel,15,istanbul,1,istiqlal,1,istri ahok,1,istri gus dur,1,jabar,2,jack ma,1,jakarta,25,jakut,1,jamaah tabligh,1,janet jackson,1,jas,1,jatim,5,jawa barat,2,jawa timur,3,Jayawijaya,2,Jeffry Winters,1,jember,1,jepang,4,jerman,4,jihad,1,jihad internasional,5,jil,10,jilbab,5,jk,14,jokowi,149,jokowi dan ahok,9,jonru,4,jpnn,1,Kabar Muslim Burma 2012,3,kalbar,1,kalimantan,6,kammi,3,kampung rambutan,1,kanada,1,Kapolda,1,kapolri,3,kapry nanda,1,karawang,1,kashmir,2,kasih,1,keluarga,4,Kemendag,1,kenan nabil,1,kereta cepat,1,kesehatan,3,KH Ali Mustafa Ya'qub,1,KH Hasyim Muzadi,4,kh. abdur rasyid,1,khairul anwar,1,Khutbah jum'at,6,Kiamat,3,king abdul aziz,1,king saudi university,2,kiriman pembaca,7,kisah,11,kisah hikmah,5,kisah para nabi,6,kivlan zen,6,kiwil,1,knrp,1,koko,1,kolombia,1,komnas ham,1,komnas perempuan,2,kompas,11,kompastv,3,komunis,19,koneksi,1,kopi jessica,3,korea utara,1,kotamabagu,1,kpai,1,kpk,5,kpu,1,kristen,14,kristenisasi,12,kristologi,25,ktp,1,kuba,1,kuburan,1,kuliner,1,kurma iran,2,kutab al fatih,1,kyai nur,2,labuhbatu,1,Lain-lain,8,lalu heru rojak,1,lampung,3,Laurence Rossignol,1,lbh paham,1,lenteng agung,1,lgbt,20,liberal,1,Liberalisme,6,Lieus sungkharisma,1,lipia,2,lira,1,lomba,1,lomba tahfidz,1,lombok,1,london,1,luar batang,1,lucky hakim,1,Lucu,6,luhut,1,lukman hakim,1,luthfi bashori,1,ma'ruf amin,1,mabuk,1,madina,2,madrasah,1,madura,5,magelang,2,mahfud md,2,Makalah Menarik,96,Makalah Thoharoh,35,makassar,5,make money blog,12,malang,1,malaysia,4,maluku,2,manado,3,mark zuckberg,1,maroko,1,marwah daud,1,marzukie alie,1,masjid nabawi,2,mataram,1,medan,1,media mainstream,23,megawati,13,menag,7,menakjubkan,7,mendagri,8,mengerikan,4,menhan,4,merdeka,5,mesir,4,metrotv,19,minahasa,1,miras,5,mizanul muslim,6,mnctv,2,mpr,1,ms kaban,1,muallaf,27,muda mudi,1,mudik 2016,1,muhammad ali,3,muhammad taufik,1,muhammadiyah,24,muharram,1,muhasabah,71,mui,34,mukidi,1,mukjizat,6,mulyono,1,munarman,5,musa,6,musik,3,muslim uyghur,1,muslimah,12,Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin,35,Mustholahul Hadits,1,Mustolahat Fil fiqh,30,myanmar,17,nabil,1,narkoba,3,nasi uduk babi,2,nasyiatul aisyiyah,1,natal,1,new york,7,nigeria,1,niken taradina,1,ntb,4,nu,16,nur tajib,1,nusairiyah,3,nusantara,2,nushairiyah,1,nushron wahid,56,oemar mita,14,oezil,1,olahraga,1,omran,4,opini,1,ozil,1,padang,2,Paham Sesat,22,pajak,2,pakistan,1,palestina,44,palu,1,pamekasan,1,pan,1,Panduan Ibadah Qurban,3,pangeran harry,1,pangi syarwi chaniago,1,papua,2,paris,1,pasar ikan,2,patani,2,pbnu,3,pdip,2,pekerja asing,1,Pemerintah Indonesia,11,pendeta cabul,3,pendeta vatikan,1,pendidikan,15,penemu muslim,1,pengungsi suriah,6,penjaringan,3,penyerangan polisi tangerang,1,perda islam,2,pers,1,persis,1,pesantren,1,petisi,1,pilkada dki jakarta,5,pki,100,pks,1,Pluralisme,5,pokemon,28,polisi,7,politik,1,ponorogo,1,pontianak,1,poso,1,pp muhammadiyah,2,ppp,3,prabowo,1,prancis,3,probolinggo,1,Prof DR Abdul Hadi,3,profil,4,proxy war,3,psq,1,puisi,1,punk,1,purbalingga,2,purworejo,1,pushami,1,pwnu,3,qishash,2,quraish shihab,1,rachmawati,4,rawajati,1,rcti,1,reklamasi,4,retorika dakwah,26,revenuehits,2,Rezim Penguasa,1,riau,3,ridwan kamil,4,rifkoh abriani,1,rio haryanto,1,risma,4,Riyadh Badr Bajrey,4,rizal ramli,2,robithoh alam islami,1,rohingya,15,rokok,3,ronaldo,1,rudal jokowi,1,ruhut,6,rumah tangga,4,rusia,1,Sahabat,4,sahabat nabi,1,said aqil,17,sains,1,salafy indonesia,4,salib mampang,3,salibis,1,salim a. fillah,1,samarinda,1,sambudi,5,sampang,1,sandiago uno,1,santoso,1,santri,2,sayidiman suryohadiprojo,1,sby,10,sd cilegon,1,Sejarah,18,sekjen pbb,1,sekte dan aliran,5,Sekularisme,6,selandia,1,sepak bola,1,Shahnaz Laghari,1,shalawat badar,8,shalawat nabi,18,shared2earn,1,sidoarjo,1,simposium anti pki,4,siroh,16,siyono,4,skotlandia,2,Slank,1,sma,1,soekarno,1,solo,4,spanyol,1,spbu,1,sragen,2,stand up comedy,1,stevanus,2,stiba makassar,1,subang,1,sudan,1,sukabumi,2,sukmawati,1,sulawesi,2,sulteng,1,sumbar,2,sumedang,1,sumsel,1,sumut,2,surabaya,3,suriah,36,surya prabowo,1,susanto,1,swedia,1,syafii maarif,11,syaikh sudais,1,Syarh 'Umdatul Ahkam,42,Syarh Matan Thawiyah,20,syariat islam,3,syarifah salsabila,1,Syiah,197,syiah mencela nabi muhammad,6,syiah mencela sahabat,22,syiah menghina muawiyah,4,syiah mengkafirkan aisyah,6,syiah mengkafirkan asyariyah,4,syiah mengkafirkan sahabat,1,syiah suriah,1,syiah takfiri,1,syirik,7,syubhat pengagung kubur,2,Syubhat Sejarah Rosululloh SAW,9,Tabi'in,12,Tabi'ut Tabi'in,13,Tafsir,4,tafsir al maidah,1,tahukah?,4,takbir keliling,2,tangerang,1,tanjungbalai,15,tawasul,4,Tax Amnesty,1,Tazkiyyatunnafs,24,tebet,2,tebingtinggi,1,teknologi,19,tema ceramah,20,tema dakwah,3,teman ahok,17,tempelate blog,6,tempo,3,tengger,3,Tengku Erry Nuradi,1,terbaru,1,tere liye,1,Terjemahan kitab Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin,35,terompet dari sampul al quran,4,teroris,8,teroris separatis,1,terorisme,4,terorisme medan,7,teuku nasrullah,2,teungku zulkarnain,14,thailand,3,thibun nabawi,1,timor leste,1,tionghoa,5,tiongkok,2,Tips,4,tki,1,tni,7,tni au keroyok jamaah masjid,10,trans7,1,Tsaqofah,6,tuban,1,tulisan,1,turki,11,tutorial,1,tvone,2,tvri,1,uea,1,ui,1,uighur,2,uika bogor,1,uim,2,uin,1,ulil,7,ullcok,1,Ulumul Quran,3,umroh gratis,1,unas,1,unesco,1,Unik,19,universitas islam madinah,3,universitas paramadina,1,unj,2,Ushulul Fiqh,1,ust. budi ashari,1,ust. zaitun rasmin,4,ust. zulkifli,2,vaksin palsu,1,valentine day,3,van dame,1,video,50,vietnam,1,wacana,15,wahdah islamiyah,2,walisongo,1,wasilah,1,wawasan,38,wtc,3,yahudi,11,yaman,1,yogya,1,yogyakarta,7,yordania,1,yusril,2,yusuf al qardawi,1,yusuf mansur,3,yuyuk andriati,1,zaid royani,4,zakat,4,zulkifli hasan,1,
ltr
item
Jurnalmuslim.com: yasinan
yasinan
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRC4AgKm1ArYNZuCvpFde9URfYVOBWDavVpy_XIoetnhYsTtMZM
Jurnalmuslim.com
http://www.jurnalmuslim.com/2012/02/yasinan.html
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/2012/02/yasinan.html
true
3812561232547159440
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy